Zloženie odbornej komisie pre výzvu číslo 5/2021 - štipendium

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie > Zloženie odbornej komisie pre výzvu číslo 5/2021 - štipendium

Po preskúmaní možností a realizačného vzťahu členov odborných komisií pre podprogramy 1.1, 1.2 a 1.3 vo výzve 5/2021 - žiadosti o štipendium (priebežné hodnotenie) boli v súlade s príslušnými vnútornými predpismi Audiovizuálneho fondu určení nasledovní členovia:

Spoločná odborná komisia pre podprogramy

1.1 hrané audiovizuálne diela

1.2 dokumentárne audiovizuálne diela

1.3 animované audiovizuálne diela

Michal Baláž

Alexandra Gabrižová

Daniela Kupčuláková

Marcel Pázmán

Marián Petro

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.