Zloženie odbornej komisie pre výzvu číslo 5/2023 - štipendium

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie > Zloženie odbornej komisie pre výzvu číslo 5/2023 - štipendium

Po preskúmaní možností a realizačného vzťahu členov odborných komisií pre podprogramy 1.1, 1.2 a 1.3 vo výzve 5/2023 - žiadosti o štipendium (priebežné hodnotenie) boli v súlade s príslušnými vnútornými predpismi Audiovizuálneho fondu určení nasledovní členovia:

Spoločná odborná komisia pre podprogramy

1.1 hrané audiovizuálne diela

1.2 dokumentárne audiovizuálne diela

1.3 animované audiovizuálne diela

Bronislava Brtáňová

Daniela Kupčuláková

Marcel Pázmán

Marián Petro

Ivana Sujová

Odborná komisia bude doručené žiadosti hodnotiť priebežne, spravidla raz za mesiac až do posledného termínu uzávierky 11.12.2023.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.