Zloženie komisií pre výzvu číslo 5/2023- dotácia

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie > Zloženie komisií pre výzvu číslo 5/2023- dotácia

Po preskúmaní možností a realizačného vzťahu členov odborných komisií pre podprogramy 1.1, 1.2 a 1.3   vo výzve 5/2023  boli v súlade s príslušnými vnútornými predpismi Audiovizuálneho fondu určení nasledovní členovia:

Komisie pre program 1

Podprogram 1.1 hrané audiovizuálne diela:

Rastislav Boroš

Dušan Milko

Ľubomír Slivka

Branislav Slyško

Anton Šulík

Podporogram 1.2 dokumentárne audiovizuálne diela:

Ivo Brachtl

Marta Gajdošíková

Tomáš Klenovský

Juraj Oniščenko

Roberta Tóthová

Podprogram 1.3 animované audiovizuálne diela:

Žofia Bosáková

Halka Marčeková

Tibor Meliš

Lea Pagáčová

Martin Vandas

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.