Zloženie odborných komisií pre výzvu číslo 6/2024

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie > Zloženie odborných komisií pre výzvu číslo 6/2024

Po preskúmaní možností a realizačného vzťahu členov odborných komisií pre program  1 vo výzve číslo 6/2023  (termín uzávierky 12. 2.2024) boli v súlade s príslušnými vnútornými predpismi Audiovizuálneho fondu určení nasledovní členovia:

odborná komisia pre podprogram 1.1

Tibor Búza

Bohumil Martinák

Veronika Paštéková

Ľubomír Slivka

Martin Timko

 

odborná komisia pre podprogram 1.2

Ivo Brachtl

Tibor Horváth

Marta Gajdošíková

Silvia Panáková

Marián Petro

Odborná komisia pre podprogram 1.3

Soňa Púček Balážová

Žofia Bosáková

Marek Kráľovský

Lea Pagáčová

Michal Podhradský


Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.