Zloženie komisií pre výzvu číslo 7/2021

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie > Zloženie komisií pre výzvu číslo 7/2021

Po preskúmaní možností a realizačného vzťahu členov odborných komisií pre podprogramy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 vo výzve 7/2021 boli v súlade s príslušnými vnútornými predpismi Audiovizuálneho fondu určení nasledovní členovia:

Komisia pre program 1

podprogram 1.1 (hrané audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta):

Rastislav Boroš

Vladimír Buriánek

Jozef Koleják

Peter Nagel

Tereza Oľhová

Podporgram 1.2 (dokumentárne audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta):

Ivo Brachtl

Tibor Horváth

Martin Horyna

Marián Petro

Roberta Tóthová

Podprogram 1.3. (animované audiovizuálne diela):

Soňa Balážová

Žofia Bosáková

Branislava Brtáňová

Alexandra Hroncová

Tibor Meliš

Podprogram 1.5 (produkcia  koprodukčných hraných alebo dokumentárnych kinematografických diel s menšinovým  tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta):

Jozef Heriban

Elena Kotová

Rastislav Steranka

Marta Šuleková

Daniel Vadocký

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.