• Šieste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

  Šieste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019 sa uskutoční v utorok 21. mája 2019 o 14.00 hod. v sídle fondu

  Celý článok

 • Martin Šmatlák bol zvolený za riaditeľa fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom piatom rokovaní dňa 30. apríla 2019 vypočula oboch prihlásených kandidátov na funkciu riaditeľa. Po vypočutí a rozprave zvolila prof. PhDr. Martina Šmatláka na funkčné obdobie v trvaní päť rokov.

  Celý článok

 • Robert Ťavoda zvolený za predsedu Rady AVF

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom štvrtom rokovaní dňa 16. apríla 2019 zvolila Ing Roberta Ťavodu za svojho predsedu a Mgr. Iva Brachtla za podpredsedu.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.