• Fond podporil kampaň „Idem do kina“

  Audiovizuálny fond sa od začiatku krízy vyvolanej COVID-19 usiluje svojimi opatreniami zmierniť jej dopady na celú oblasť audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Najnovšie sa v oblasti podpory kín a distribúcie podieľa dotáciou v sume 13 tisíc eur (24 % z rozpočtu projektu) aj na spoločnom komunikačnom projekte „Idem do kina“. Ten vzniká z iniciatívy Asociácie nezávislých producentov v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), Úniou filmových distributérov aj Združením prevádzkovateľov kín. Cieľom kampane je vrátiť do slovenských kín divákov najmä na predstavenia nových slovenských filmov.

  Celý článok

 • Úpravy podpornej činnosti fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom piatom rokovaní 23. júna 2020 zaoberala ďalšími návrhmi na operatívne opatrenia pre podpornú činnosť fondu. Návrhy na úpravu štruktúry podpornej činnosti pre rok 2020 a nový vnútorný predpis pre program 5 predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Rada schválila zmeny a doplnenie aktuálnej štruktúry podpornej činnosti pre programy 1, 2 a 5. Oblasť tvorby a realizácie audiovizuálnych diel aj ich uvádzanie na verejnosti boli najvýraznejšie postihnuté v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.

  Celý článok

 • Príležitosť pre žiadateľov štipendií

  Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 23. júna 2020 okrem iného zaoberala výsledkami hodnotenia žiadostí na vývoj v programe 1, predložených v prvom termíne uzávierky výzvy 5/2020. Na základe informácií riaditeľa a zástupcov jednotlivých odborných komisií rada podporila úsilie zefektívniť a skvalitniť hodnotiaci proces žiadostí a zároveň poskytnúť žiadateľom o štipendium možnosť priebežne predkladať svoje žiadosti na vývoj audiovizuálnych diel.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.