• Upozornenie Audiovizuálneho fondu

  Kancelária Audiovizuálneho fondu upozorňuje, že boli zaznamenané pokusy zneužitia mena Slovenskej filmovej agentúry/Slovak Film Commission v podvodných e-mailoch rozosielaných z elektronickej poštovej adresy: invoice.business@gmail.com. V prípade doručenia elektronickej pošty z tejto, alebo podobných adries, nikdy neodpovedajte, odosielateľa zablokujte a všetku takúto poštu bez otváranie zmažte. Audiovizuálny fond ako aj Slovenská filmová agentúra používajú adresy elektronickej pošty len so svojimi oficiálne zaregistrovanými doménami.

  Celý článok

 • Noví členovia odborných komisií fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu 1. februára 2021 vymenovala 31 nových členov odborných komisií. Na základe výzvy riaditeľa fondu z 13. novembra 2020 návrhy kandidátov predložilo 13 osôb pôsobiacich v audiovízii a fond tak dostal celkom 37 návrhov na nových členov odborných komisií.

  Celý článok

 • Oznámenie kancelárie Audiovizuálneho fondu

  V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 je kancelária Audiovizuálneho fondu od pondelka naďalej zatvorená pre verejnosť a nie je možný žiadny osobný kontakt. Doručovanie písomností je možné len prostredníctvom elektronickej pošty a zásielok Slovenskej pošty a kuriérnych služieb. Telefonický kontakt s odbornými pracovníkmi fondu je možný len prostredníctvom mobilných telefónnych sietí. Telefónne čísla sú uvedené v sekcii kontakty. Webové sídlo, ako aj všetky informačné a registračné systémy Audiovizuálneho fondu fungujú normálne. O termíne otvorenia kancelárie fondu pre verejnosť budeme neodkladne informovať.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.