• Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2020

  Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2020 sa uskutoční v utorok 21. januára 2020 o 14.00 hod. v sídle fondu.

  Celý článok

 • Novela zákona o audiovízii

  Jedným zo základných právnych predpisov osobitne upravujúcich oblasť audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike je zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť jeho novelizovaná verzia, ktorá prináša novú povinnosť pre niektorých žiadateľov o dotácie z Audiovizuálneho fondu v programe 2 alebo v programe 3.

  Celý článok

 • Úprava činnosti kancelárie fondu

  So zámerom skvalitniť priestor pre osobnú komunikáciu zamestnancov kancelárie so žiadateľmi aj s odbornou verejnosťou a zefektívniť tak administratívny proces podpornej činnosti Audiovizuálny fond s účinnosťou od 1. októbra 2019 upravuje pravidlá pre osobné konzultácie so žiadateľmi aj stránkové hodiny pre odbornú verejnosť. Kancelária fondu bude pre verejnosť prístupná okrem stredy každý pracovný deň v týždni od 9.00 do 14.00 hodiny. V stredu je nestránkový deň. Stránkové hodiny každej administrátorky sú zverejnené na webovom sídle fondu v rubrike Kontakty.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.