• Verejné výberové konanie

  Audiovizuálny fond verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike v súvislosti s plánovaným zriadením Slovenskej filmovej agentúry/Slovak Film Commission a v nadväznosti na uznesenie Rady Audiovizuálneho fondu č. 16/2018 zo dňa 20.2.2018 vyhlasuje verejné výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície manažéra Slovenskej filmovej agentúry/Slovak Film Commission. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu svoju písomnú žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu (ďalej len „žiadosť“) doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu sídla Audiovizuálneho fondu Grösslingová ul. 53, 811 09 Bratislava. Uzávierka na predloženie žiadostí je 5. apríla 2018.

  Celý článok

 • Audiovizuálny fond vyhlásil nové výzvy

  V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018 a na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 8/2018 zo 16. januára 2018 fond vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018 a 6/2018.

  Celý článok

 • Rada Audiovizuálneho fondu schválila podmienky pre rok 2018

  Rada AVF na svojom zasadnutí 17. októbra 2017 okrem iného schválila Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018, Výzvu č. 1/2018 ako aj Smernicu o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie. Návrhy dokumentov na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák. K predloženým návrhom pred rokovaním rady vyjadrila svoje pripomienky aj odborná verejnosť.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.