• 1. Mimoriadne rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2023

  Prvé mimoriadne rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2023 sa uskutoční v utorok 3. októbra 2023 o 14.00 hod. kombinovanou formou videokonferencie a prezenčného zasadnutia v zasadačke GR – MLD na 2. poschodí v sídle RTVS, Mlynská dolina, Bratislava

  Celý článok

 • Stanovisko fondu

  Audiovizuálny fond (ďalej aj „fond“) sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam odvolaného riaditeľa Petra Badača, ktorý verejne deklaruje, že fond má mnoho záväzkov, ktoré nie je schopný splácať v stanovených termínoch a hospodárenie fondu nie je udržateľne nastavené .

  Celý článok

 • Fond zaznamenal nárast finančných príspevkov

  Rada Audiovizuálneho fondu spolu s dozornou komisiou sa na svojich spoločných pracovných stretnutiach zaoberala aktuálnou finančnou situáciou ako aj výhľadmi financovania podpornej činnosti fondu. Audiovizuálny fond je podľa §23 zákona č. 516/2008 Z.z. financovaný aj z príspevkov zákonom určených povinných osôb. Tie svoje príspevky za obdobie predchádzajúceho roka zúčtovali fondu k 31. júlu 2023. Fond v ostatných dňoch zaznamenal veľmi pozitívny fakt, že výška príspevkov prevyšuje skoro o 800 tisíc eur očakávania, ktoré boli rozpočtované v príjmoch na tento rok. Tento pozitívny fakt má výrazný vplyv na finančnú stabilitu podpornej činnosti fondu nielen v tomto roku.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.