• Ôsme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

  Ôsme rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019 sa uskutoční v stredu 17. júla 2019 o 14.00 hod. v sídle fondu

  Celý článok

 • Spolupráca AVF a SPP

  V nadväznosti na zmluvu o spolupráci , ktorú uzavrel Audiovizuálny fond so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s. (SPP) v spoločnom záujme podporiť projekty v oblasti audiovizuálnej kultúry, Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 25. júna 2019 rozhodla o spôsobe výberu jednotlivých podporených projektov na účely prezentácie a propagácie SPP ako podporovateľa projektu.

  Celý článok

 • Informácia pre prijímateľov dotácií o postupe pri vyúčtovaní podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektov

  Audiovizuálny fond v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde začal od roku 2018 uplatňovať osobitné zmluvné podmienky pre určenie podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporených projektov. Tieto podmienky sú podrobnejšie určené v štruktúre podpornej činnosti na príslušný rok a následne ich fond uplatnil v zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v programe 1 (s výnimkou podprogramu 1.4), v podprograme 2.1 a v programe 4.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.