• Rada vymenovala nových členov odborných komisií

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom siedmom rokovaní dňa 18. augusta 2015 okrem iných bodov programu vymenovala aj nových členov odborných komisií.

  Celý článok

 • Audiovizuálny fond rozšíril predmet podpory o návštevnosť slovenských kinematografických diel

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí dňa 30. júna 2015 schválila návrh rozšírenia Štruktúry podpornej činnosti na rok 2015 o nový podprogram 2.3 - podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v programe 2 - Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti.

  Celý článok

 • Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu

  Audiovizuálny fond podľa čl. 10 ods. 6 Štatútu Audiovizuálneho fondu týmto v y z ý v a na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií (ďalej len „kandidát“) pre programy 1 až 4 podľa Štruktúry podpornej činnosti na rok 2015. Návrhy, ktoré budú kancelárii fondu doručené do 10. augusta 2015, budú môcť byť po kontrole úplnosti jednotlivých návrhov následne predložené na rozhodnutie rade fondu na jej zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2015.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.