• Desiate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu

  Desiate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2014 sa uskutoční v utorok 28. októbra 2014 o 14.00 hod. v sídle Audiovizuálneho fondu na Grösslingovej ul. 53 v Bratislave.

  Celý článok

 • Rada vymenovala nových členov odborných komisií

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom deviatom rokovaní dňa 18. septembra 2014 okrem iných bodov programu, vymenovala aj nových členov odborných komisií. Na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií, oprávnené osoby pôsobiace v audiovízii navrhli do termínu uzávierky 22. augusta 2014 celkom 37 kandidátov. Z nich rada 26 vymenovala za členov jednotlivých odborných komisií.

  Celý článok

 • Audiovizuálny fond otvoril nový program na podporu audiovizuálneho priemyslu

  Ostatnou novelizáciou zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR o filmovom projekte sa vytvorili podmienky pre fungovanie ďalšieho systémového opatrenia, ktorým je poskytovanie finančných prostriedkov formou osobitnej formy dotácie s účelovým určením na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike. Na základe uvedených legislatívnych úprav bude môcť Audiovizuálny fond od roku 2015 poskytovať finančné prostriedky určené na podporu audiovizuálneho priemyslu.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.