• Fond vyhlásil prvú výzvu roku 2024

  Audiovizuálny fond vyhlásil prvú výzvu roku 2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov.

  Celý článok

 • Osobitná podpora produkcie audiovizuálnych diel

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom druhom mimoriadnom rokovaní v roku 2023 schválila návrh na podporu produkcie audiovizuálnych diel z mimoriadnej dotácie z Ministerstva kultúry. Návrh na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Vladimír Burianek, ktorý svoj návrh konzultoval so zástupcami odbornej verejnosti.Rada schválila výšku navýšenia pôvodnej dotácie o 12,5%. na produkciu v podprogramoch programu 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel, z dôvodu kompenzácie inflácie rovnakým percentuálnym podielom pre všetkých prijímateľov, ktorí splnia stanovené podmienky. Táto mimoriadna dotácia je určená pre vybrané podporené žiadosti z obdobia rokov 2017 až do 30.6. 2023.

  Celý článok

 • Nový riaditeľ Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí dňa 16. októbra 2023, po verejnom vypočutí dvoch prihlásených kandidátov na funkciu riaditeľa fondu zvolila Mgr. Vladimíra Burianeka, ArtD. za riaditeľa fondu na funkčné obdobie päť rokov.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.