• Oznámenie kancelárie Audiovizuálneho fondu

  Kancelária Audiovizuálneho fondu bude pre verejnosť v období od 22. decembra 2014 do 6. januára 2015 zatvorená.

  Celý článok

 • Zloženie odbornej komisie pre výzvu 1/2015

  V súlade s pravidlami Audiovizuálneho fondu pre proces hodnotenia žiadostí a v záujme predísť vzniku situácie, ktorá by mohla pri ich posudzovaní a hodnotení viesť ku konfliktu záujmov, kancelária fondu po uzávierke výzvy 1/2015, ktorá bola zameraná na podprogram 2.2 - Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike, rozoslala zoznamy doručených žiadostí všetkým aktuálne vymenovaným členom odbornej komisie pre program 2. Zároveň kancelária všetkých členov komisie vyzvala, aby deklarovali svoj realizačný vzťah k predloženým žiadostiam alebo aby oznámili iné objektívne prekážky, ktoré im neumožňujú zúčastniť sa na hodnotení žiadostí v tejto výzve.

  Celý článok

 • Výsledky dvanásteho rokovania rady Audiovizuálneho fondu

  Rada AVF na svojom dvanástom rokovaní 9. decembra 2014 okrem iného schválila s pripomienkami návrh obsahovej úpravy procesu posudzovania a hodnotenia žiadostí, ktorý je súčasťou o procesu priebežného zlepšovania hlavnej činnosti fondu a vychádza aj z viacerých diskusií na rade aj s členmi odborných komisií v priebehu tohto roka.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.