• Výzva č. 6/2015 je zameraná na televízne diela

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom piatom rokovaní dňa 26. mája 2015 schválila Výzvu č. 6/2015, ktorej návrh predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák v nadväznosti na predchádzajúce rokovania rady. Výzva je zameraná na podporu produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie.

  Celý článok

 • Výsledky štvrtého rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu sa 15. apríla 2015 zišla na svojom prvom rokovaní v novom zložení. Rada schválila výročnú správu AVF za rok 2014. Rada sa na svojom rokovaní oboznámila aj s výsledkami hodnotiaceho procesu a práce odborných komisií pri posudzovaní žiadostí vo výzve č.2/2015 a z prvého termínu uzávierky výzvy č. 3/2015.

  Celý článok

 • Miloslav Luther opäť predsedom Rady Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu sa 15. apríla 2015 zišla na svojom prvom rokovaní v novom zložení a v úvode rokovania si zvolila svojho predsedu aj podpredsedu na funkčné obdobie dvoch rokov. Predsedom rady fondu sa stal Miloslav Luther a za podpredsedu rady bol zvolený Róbert Ťavoda.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.