• Dôležité upozornenie pre žiadateľov o podporu audiovizuálneho priemyslu

  Audiovizuálny fond upozorňuje žiadateľov, že nové žiadosti o registráciu filmového projektu môže fond začleniť do rozpočtu na rok 2020 iba v prípade, ak budú takéto žiadosti doručené fondu najneskôr do 26.8.2019.

  Celý článok

 • Podpora mladých filmárov vo výzve 7/2019

  Audiovizuálny fond vyhlásil výzvu č. 7/2019. V nej môžu oprávnení žiadatelia od 1. augusta do 9. septembra 2019 predkladať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou na zabezpečenie produkcie v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

  Celý článok

 • Spolupráca AVF a SPP

  V nadväznosti na zmluvu o spolupráci , ktorú uzavrel Audiovizuálny fond so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s. (SPP) v spoločnom záujme podporiť projekty v oblasti audiovizuálnej kultúry, Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 25. júna 2019 rozhodla o spôsobe výberu jednotlivých podporených projektov na účely prezentácie a propagácie SPP ako podporovateľa projektu. Žiadosti k projektom, ktoré budú mať termín distribučnej premiéry v mesiacoch december 2019 až december 2020 je potrebné doručiť kancelárii Audiovizuálneho fondu do 31. augusta 2019.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.