• Legislatívne zmeny v audiovízii

  Národná rada Slovenskej republiky schválila 13. mája 2020 zákon číslo 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry v súvislosti s ochorením COVID-19. Návrh zákona pripravilo ministerstvo na základe aktuálnych potrieb, ktoré identifikovalo v dialógu s odbornou verejnosťou. Legislatívne úpravy sú zamerané na pomoc umelcom a organizátorom kultúrnych podujatí, ako aj na zmiernenie dopadov karanténnych opatrení v oblasti kultúry na Slovensku. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 21. mája 2020.

  Celý článok

 • Výnimka pre umelcov pred kamerou

  Audiovizuálny fond víta prijaté opatrenie ÚVZ, ktoré je výsledkom aktívneho prístupu Ministerstva kultúry SR a profesijných združení k riešeniu situácie, v ktorej sa ocitla audiovizuálna kultúra a priemysel na Slovensku po vypuknutí pandémie COVID-19. Pri dôslednom rešpektovaní týchto opatrení je totiž možné operatívne začať alebo obnoviť výrobu audiovizuálnych diel. Náklady, ktoré producentom vzniknú a budú uhradené v súvislosti s dodržaním podmienok určených ÚVZ, bude fond považovať za oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou projektu.

  Celý článok

 • Podpora fondu pre kino doma

  Audiovizuálny fond pozitívne vníma aktivity viacerých kín a filmových distributérov zabezpečiť pre svojich divákov filmové diela aj inak než premietaním v kinosále. V čase karanténnych a dištančných opatrení je to pre divákov aj pre kiná významná forma zachovania prevádzky a ich príprava na obnovenie tradičného fungovania. Koncept „Kino doma“ alebo "Kino z gauča" preto považujeme za inšpiratívny a v rámci pretrvávajúcich opatrení za vhodný spôsob, akým môže kino efektívne komunikovať so svojimi divákmi a prinášať im filmový zážitok aj takouto vzdialenou účasťou na predstavení za platené vstupné.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.