• Oznámenie kancelárie Audiovizuálneho fondu

  V súvislosti s termínom uzávierky na predkladanie žiadostí 30. marca 2020 kancelária Audiovizuálneho fondu opätovne upozorňuje žiadateľov, že vzhľadom na aktuálne karanténne opatrenia naďalej nie je možné osobné doručenie žiadostí do sídla fondu.

  Celý článok

 • Dôležité informácie pre žiadateľov

  Audiovizuálny fond podrobne sleduje a zodpovedne vyhodnocuje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou infekcie COVID-19. Uvedomujeme si naliehavosť vzniknutej situácie, ako aj nevyhnutnosť prijímaných opatrení. Viaceré z nich sa priamo dotýkajú nielen administratívy a orgánov fondu, ale najmä žiadateľov či prijímateľov finančných prostriedkov a sprostredkovane aj mnohých osôb, ktoré sa aktívne podieľajú na realizácii projektov podporených fondom.

  Celý článok

 • Oznámenie kancelárie Audiovizuálneho fondu

  Kancelária Audiovizuálneho fondu je odo dňa od 10. marca 2020 zatvorená pre verejnosť a nebude možný osobný kontakt. Kontakt s príslušnými administrátorkami bude možný len prostredníctvom mobilných telefónnych sietí. Doručovanie písomností v tomto období bude možné len prostredníctvom elektronickej pošty a Slovenskej pošty. Webové sídlo, ako aj všetky informačné a registračné systémy Audiovizuálneho fondu budú fungovať normálne. Pre verejnosť bude kancelária fondu prístupná až po odvolaní týchto opatrení.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.