• Nový predseda rady Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom štvrtom zasadnutí zvolila za svojho predsedu Ing. Dušana Zbudilu na obdobie dvoch rokov do 31. marca 2025.

  Celý článok

 • Nový riaditeľ Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na zasadnutí dňa 18. januára 2023 po verejnom vypočutí všetkých kandidátov na funkciu riaditeľa/riaditeľky fondu zvolila MgA. Petra Badača, ArtD. za riaditeľa fondu na funkčné obdobie päť rokov.

  Celý článok

 • Podpora fondu pre ukrajinských filmárov

  Do medzinárodnej iniciatívy na podporu ukrajinských projektov a filmárov „Ukrainian Films Now“ sa Audiovizuálny fond zapojil medzi prvými. Už v apríli minulého roka rada fondu schválila dva konkrétne príspevky fondu k tejto iniciatíve. Prvou bol finančný príspevok v sume päťtisíc eur, ktorý fond poskytol na jednu z hlavných cien iniciatívy pre ukrajinské filmy prezentované na vlaňajšom MFF v Cannes. Druhou formou podpory fondu pre ukrajinských filmárov bolo vyhlásenie osobitnej priority „Pomoc Ukrajine“ vo výzve č. 7/2022.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.