• Rada schválila úpravy hodnotenia žiadostí

  Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 22. februára 2022 okrem iného venovala aj postupu a kritériám hodnotenia žiadostí, pričom schválila dôležité zmeny v procese hodnotenia a vzala na vedomie aktuálnu informáciu o výsledkoch, ktoré predniesli predsedovia jednotlivých odborných komisií.

  Celý článok

 • Vyhlásenie AVF a SFA k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Audiovizuálny fond a Slovenská filmová agentúra vyjadrujú úplnú podporu ľuďom a inštitúciám na Ukrajine v súvislosti s neakceptovateľnou okupáciou jej územia vojskami Ruskej federácie. Považujeme Ukrajinu za nášho blízkeho koprodukčného partnera a za neoddeliteľnú súčasť európskeho audiovizuálneho priestoru, čoho dôkazom sú aj viaceré medzinárodne úspešné koprodukčné diela (Cenzorka v réžii Petra Kerekesa, Čiara Petra Bebjaka, Pomaľované vtáča režiséra a producenta Václava Marhoula či televízny seriál Slovania od tvorcov Petra Bebjaka, Michala Blaška, Serhija Sanina a Olega Stachurského).

  Celý článok

 • Rada fondu schválila podmienky pre rok 2022

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 9. novembra 2021 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2022. Návrh vznikal v úzkej spolupráci vedenia rady a kancelárie fondu s viacerými členmi odborných komisií a tiež v pravidelnom dialógu fondu so zástupcami odbornej verejnosti a s profesijnými združeniami pôsobiacimi v audiovízii. Návrh po pripomienkovaní externým prostredím predložil na rokovanie rady riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.