• Rada AVF má nové vedenie

  Rada Audiovizuálneho fondu si na svojom rokovaní 13. apríla 2021 zvolila nového predsedu aj podpredsedníčku na funkčné obdobie dvoch rokov. Novým predsedom rady fondu sa stal Richard Kováčik, ktorý vo fonde zastupuje oblasť distribúcie a prevádzkovateľov kín. V rade pôsobí od januára 2017 vo svojom prvom funkčnom období. Podpredsedníčkou sa stala Barbara Struss z oblasti nezávislých producentov, ktorá sa novou členkou rady stala v septembri minulého roka.

  Celý článok

 • Nové termíny uzávierok v roku 2021 a výsledky za uplynulý rok

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 23. marca 2021 okrem iného schválila návrh riaditeľa na zmenu termínu uzávierky pre žiadosti o podporu návštevnosti na kinematografické diela (podprogram 2.3 vo výzve 1/2021). Pôvodný termín sa tak predlžuje do 12. apríla 2021.Rada na návrh príslušnej odbornej komisie schválila aj dodatočný termín uzávierky na projekty zamerané na 100. výročie vzniku prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu – priorita „Storočnica“. Žiadosti na takéto projekty vo výzve 1/2021 môžu žiadatelia predložiť fondu do 17. mája 2021. Rada zároveň na základe odporúčania dozornej komisie schválila výročnú správu a účtovnú závierku Audiovizuálneho fondu za rok 2020.

  Celý článok

 • Noví členovia odborných komisií fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu 1. februára 2021 vymenovala 31 nových členov odborných komisií. Na základe výzvy riaditeľa fondu z 13. novembra 2020 návrhy kandidátov predložilo 13 osôb pôsobiacich v audiovízii a fond tak dostal celkom 37 návrhov na nových členov odborných komisií.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.