• Nový riaditeľ Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na zasadnutí dňa 18. januára 2023 po verejnom vypočutí všetkých kandidátov na funkciu riaditeľa/riaditeľky fondu zvolila MgA. Petra Badača, ArtD. za riaditeľa fondu na funkčné obdobie päť rokov.

  Celý článok

 • Podpora fondu pre ukrajinských filmárov

  Do medzinárodnej iniciatívy na podporu ukrajinských projektov a filmárov „Ukrainian Films Now“ sa Audiovizuálny fond zapojil medzi prvými. Už v apríli minulého roka rada fondu schválila dva konkrétne príspevky fondu k tejto iniciatíve. Prvou bol finančný príspevok v sume päťtisíc eur, ktorý fond poskytol na jednu z hlavných cien iniciatívy pre ukrajinské filmy prezentované na vlaňajšom MFF v Cannes. Druhou formou podpory fondu pre ukrajinských filmárov bolo vyhlásenie osobitnej priority „Pomoc Ukrajine“ vo výzve č. 7/2022.

  Celý článok

 • Rada fondu schválila podmienky pre rok 2023

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 29. novembra 2022 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2023. Návrh vznikal v úzkej spolupráci vedenia rady a kancelárie fondu s viacerými členmi odborných komisií a tiež v pravidelnom dialógu fondu so zástupcami odbornej verejnosti a s profesijnými združeniami pôsobiacimi v audiovízii (pripomienky k návrhu predložili Asociácia nezávislých producentov, Asociácia producentov animovaného filmu, Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska, FilmWorxs s.r.o. Únia filmových distributérov SR). Návrh po pripomienkovaní externým prostredím predložil na rokovanie rady riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.