• Podpora SPP pre audiovíziu na Slovensku

  Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 21. januára 2020 oboznámila aj s priebežnou informáciou o použití finančných prostriedkov určených na prezentáciu spolupráce fondu a Slovenského plynárenského priemyslu, a. s. (SPP). Zároveň rada schválila návrh na uzavretie dodatkov k zmluvám pri projektoch s plánovanou distribučnou premiérou v roku 2020.

  Celý článok

 • Výsledky prvého rokovania rady v roku 2020

  Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 21. januára 2020 oboznámila s výsledkami hodnotenia žiadostí predložených v druhom termíne výzvy 5/2019 na vývoj audiovizuálnych diel.

  Celý článok

 • Novela zákona o audiovízii

  Jedným zo základných právnych predpisov osobitne upravujúcich oblasť audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike je zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť jeho novelizovaná verzia, ktorá prináša novú povinnosť pre niektorých žiadateľov o dotácie z Audiovizuálneho fondu v programe 2 alebo v programe 3.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.