• Úprava činnosti kancelárie fondu

  So zámerom skvalitniť priestor pre osobnú komunikáciu zamestnancov kancelárie so žiadateľmi aj s odbornou verejnosťou a zefektívniť tak administratívny proces podpornej činnosti Audiovizuálny fond s účinnosťou od 1. októbra 2019 upravuje pravidlá pre osobné konzultácie so žiadateľmi aj stránkové hodiny pre odbornú verejnosť. Kancelária fondu bude pre verejnosť prístupná okrem stredy každý pracovný deň v týždni od 9.00 do 14.00 hodiny. V stredu je nestránkový deň. Stránkové hodiny každej administrátorky sú zverejnené na webovom sídle fondu v rubrike Kontakty.

  Celý článok

 • Informácia pre prijímateľov dotácií o postupe pri vyúčtovaní podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektov

  Audiovizuálny fond v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde začal od roku 2018 uplatňovať osobitné zmluvné podmienky pre určenie podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporených projektov. Tieto podmienky sú podrobnejšie určené v štruktúre podpornej činnosti na príslušný rok a následne ich fond uplatnil v zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v programe 1 (s výnimkou podprogramu 1.4), v podprograme 2.1 a v programe 4.

  Celý článok

 • Martin Šmatlák bol zvolený za riaditeľa fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom piatom rokovaní dňa 30. apríla 2019 vypočula oboch prihlásených kandidátov na funkciu riaditeľa. Po vypočutí a rozprave zvolila prof. PhDr. Martina Šmatláka na funkčné obdobie v trvaní päť rokov.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.