• Problémy pri určení členov odborných komisií

  Základným problémom pri aktuálnom určení členov odborných komisií tentoraz nebol realizačný vzťah člena komisie k predloženému projektu, ani iná forma prípadného konfliktu záujmov. Hlavným dôvodom aktuálneho nedostatku disponibilných členov komisií bola ich časová zaneprázdnenosť alebo neochota odpovedať na oslovenie kanceláriou fondu aj napriek preukázateľne doručeným a opakovaným písomným aj telefonickým výzvam.

  Celý článok

 • Upozornenie pre prijímateľov finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

  Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímatelia finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu ako verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom a poskytujúcej štátnu pomoc sú v zmysle uvedeného zákona partnermi verejného sektora.

  Celý článok

 • Novým členom rady Audiovizuálneho fondu sa stal Richard Kováčik

  Minister kultúry Marek Maďarič vymenoval včera Richarda Kováčika za nového člena rady Audiovizuálneho fondu. Je zástupcom z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel a prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.