• Stanovisko rady Audiovizuálneho fondu

  V nadväznosti na navrhované legislatívne zmeny v zákone o Audiovizuálnom fonde, o ktorých aktuálne rokuje parlament, rada Audiovizuálneho fondu deklaruje, že má za to, že verejnoprávne fungovanie Audiovizuálneho fondu má svoje opodstatnenie, ktoré prinieslo rozvoj audiovizuálnej kultúry, audiovizuálneho dedičstva, ale aj jednotlivých profesií a remesiel, ktoré sú s výrobou audiovizuálnych diel spojené a vedú k rozvoju zamestnanosti na Slovensku. Nastavenie procesov hodnotenia projektov v Audiovizuálnom fonde pokladá rada za objektívne a transparentné.

  Celý článok

 • Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na člena Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

  Podľa § 4 ods. 2 písm. n) v spojení s § 10 ods. 1 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rada ako najvyšší orgán fondu volí a odvoláva dvoch členov Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu (ďalej len „rada“). Vzhľadom na blížiaci sa koniec funkčného obdobia jedného člena dozornej komisie sa rada rozhodla vyhlásiť výzvu na predkladanie návrhov kandidátov.

  Celý článok

 • Oznámenie podporeným žiadateľom

  Kancelária fondu informuje o miernom zdržaní procesu podpísania a zverejnenia zmlúv s podporenými žiadateľmi.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.