• Stanovisko rady Audiovizuálneho fondu

  V nadväznosti na navrhované legislatívne zmeny v zákone o Audiovizuálnom fonde, o ktorých aktuálne rokuje parlament, rada Audiovizuálneho fondu deklaruje, že má za to, že verejnoprávne fungovanie Audiovizuálneho fondu má svoje opodstatnenie, ktoré prinieslo rozvoj audiovizuálnej kultúry, audiovizuálneho dedičstva, ale aj jednotlivých profesií a remesiel, ktoré sú s výrobou audiovizuálnych diel spojené a vedú k rozvoju zamestnanosti na Slovensku. Nastavenie procesov hodnotenia projektov v Audiovizuálnom fonde pokladá rada za objektívne a transparentné.

  Celý článok

 • Audiovizuálny fond vyhlásil nové výzvy

  V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2024 fond vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí číslo 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024 a 6/2024. Vyhlásením týchto výziev Audiovizuálny fond otvára možnosť podávať v určených termínoch žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry vo všetkých oblastiach.

  Celý článok

 • Efektívnejšia podpora štipendií

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 15.12.2020 okrem iného schválila aj nové znenie jedného zo základných vnútorných predpisov pre podpornú činnosť, ktorým sú Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Nové znenie prináša najmä výraznú úpravu podmienok pre poskytovanie podpory formou štipendia v programe 1 so zameraním na tvorivý vývoj audiovizuálnych diel.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.