• Audiovizuálny fond vyhlásil nové výzvy na predkladanie žiadostí

  V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2015 a na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 14/2014 z 20. januára 2015 fond vyhlásil výzvy č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2015.

  Celý článok

 • Podporná činnosť Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k žiadateľom

  V súvislosti s podpornou činnosťou Audiovizuálneho fondu sa najmä pri poskytovaní finančných prostriedkov formou dotácií na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel v programe 1 (tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel) v našom audiovizuálnom prostredí priebežne vynárajú otázky súvisiace s mierou koncentrácie podpory na niektoré producentské subjekty.

  Celý článok

 • Štruktúra podpornej činnosti fondu na rok 2015

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom desiatom riadnom rokovaní dňa 28. októbra 2014 schválila aj Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2015.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.