• Určenie členov odborných komisií v aktuálnych výzvach

  25. februára 2015 sa na rokovaní dozornej komisie uskutočnilo určenie členov odborných komisií pre Program 1 vo výzve 2/2015 a pre podprogram 2.1 vo výzve 3/2015.

  Celý článok

 • Audiovizuálny fond vyhlásil nové výzvy na predkladanie žiadostí

  V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2015 a na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 14/2014 z 20. januára 2015 fond vyhlásil výzvy č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2015.

  Celý článok

 • Podporná činnosť Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k žiadateľom

  V súvislosti s podpornou činnosťou Audiovizuálneho fondu sa najmä pri poskytovaní finančných prostriedkov formou dotácií na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel v programe 1 (tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel) v našom audiovizuálnom prostredí priebežne vynárajú otázky súvisiace s mierou koncentrácie podpory na niektoré producentské subjekty.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.