• 13. rokovanie rady AVF

  Trináste riadne rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2023 sa uskutoční v utorok 12. decembra 2023 o 14.00 hod. kombinovanou formou videokonferencie a prezenčného zasadnutia v Spitzer Room na 1. poschodí v sídle AVF Grösslingovej 53 v Bratislave. Rokovanie bude na živo prenášané na profile fondu na youtube.com: https://www.youtube.com/@Audiovizualnyfond-bc2vf

  Celý článok

 • Osobitná podpora produkcie audiovizuálnych diel

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom druhom mimoriadnom rokovaní v roku 2023 schválila návrh na podporu produkcie audiovizuálnych diel z mimoriadnej dotácie z Ministerstva kultúry. Návrh na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Vladimír Burianek, ktorý svoj návrh konzultoval so zástupcami odbornej verejnosti.Rada schválila výšku navýšenia pôvodnej dotácie o 12,5%. na produkciu v podprogramoch programu 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel, z dôvodu kompenzácie inflácie rovnakým percentuálnym podielom pre všetkých prijímateľov, ktorí splnia stanovené podmienky. Táto mimoriadna dotácia je určená pre vybrané podporené žiadosti z obdobia rokov 2017 až do 30.6. 2023.

  Celý článok

 • Nový riaditeľ Audiovizuálneho fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí dňa 16. októbra 2023, po verejnom vypočutí dvoch prihlásených kandidátov na funkciu riaditeľa fondu zvolila Mgr. Vladimíra Burianeka, ArtD. za riaditeľa fondu na funkčné obdobie päť rokov.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.