Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Podpora SPP pre audiovíziu na Slovensku

Podpora SPP pre audiovíziu na Slovensku

04. februára, 2020

Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 21. januára 2020 oboznámila aj s priebežnou informáciou o použití finančných prostriedkov určených na prezentáciu spolupráce fondu a Slovenského plynárenského priemyslu, a. s. (SPP). Zároveň rada schválila návrh na uzavretie dodatkov k zmluvám pri projektoch s plánovanou distribučnou premiérou v roku 2020.

Základom spolupráce fondu a SPP sa stala zmluva, ktorú obe strany uzavreli koncom roka 2017 so spoločným záujmom podporiť projekty v oblasti audiovizuálnej kultúry. Finančný príspevok SPP vo výške 1 500 000 Eur fond následne spolu s ostatnými svojimi príjmami použil na riadny výkon podpornej činnosti fondu počas roka 2018. Základným účelom použitia príspevku SPP pritom bola podpora produkcie nových slovenských kinematografických diel s predpokladanou distribučnou premiérou v rokoch 2019 a 2020. Na základe dvoch riadnych výziev v roku 2018 fond na tento účel poskytol celkovú sumu 6 763 900 eur, pričom podporil 52 žiadostí. Uvedenú sumu mohol fond poskytnúť aj vďaka príspevku SPP, z ktorého sa takto použilo takmer 1,1 milióna eur a výrazne sa tak zvýšili predpoklady na úspešné dokončenie aj na verejné uvedenie podporených kinematografických diel.

Následne fond v roku 2019 zverejnil výzvu na výber projektov, ktoré predtým získali finančnú podporu a majú predpokladanú distribučnú premiéru v období rokov 2019 a 2020. Prioritou tohto výberu bolo potenciálne využitie jednotlivých filmov v kinodistribúcii, ako aj na domácich či medzinárodných festivaloch a prehliadkach. Účelom výberu bolo dofinancovanie jednotlivých projektov v zameraní na prezentáciu a propagáciu spolupráce fondu a SPP. Aj preto mali producenti pri takejto žiadosti podmienku predložiť záväzné potvrdenie o kinodistribúcii predmetného filmu v Slovenskej republike a podrobný popis jeho marketingovej aj distribučnej stratégie.

Na základe predložených žiadostí rada fondu v dvoch kolách uskutočnila výber jednotlivých žiadostí. Jeho súčasťou bola aj prezentácia projektov priamo na zasadnutiach rady. Na tento účel fond použil z príspevku SPP sumu vyše 400 tisíc eur a z vlastných prostriedkov dofinancoval vyše 300 tisíc eur.

Na účely verejnej prezentácie spolupráce fondu a SPP pri podpore audiovizuálnej kultúry a produkcie kinematografických diel boli vybraté tieto filmy:

• distribučná premiéra 2019: Amnestie, Hodinárov učeň, Jiří Suchý, Malá ríša, Nech je svetlo, Pomaľované vtáča;

• distribučná premiéra 2020: Fašiangy, Kryštof, Leto s Bernardom, Myši patria do neba, Na značky, Perinbaba a dva svety, Správa, Stand up, Šarlatán, Team Buliding.

Spolupráca fondu a SPP pri podpore produkcie kinematografických diel bola prvým systematickým krokom využitia audiovizuálnej kultúry na Slovensku na efektívnu podporu značky jedného z kľúčových subjektov slovenského hospodárstva. Vyhodnotenie tejto spolupráce a dosiahnutých efektov by mohlo byť východiskom aj pre ďalšie partnerstvá pri podpore audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.