Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Desaťročie štipendií

Desaťročie štipendií

04. decembra, 2020

Audiovizuálny fond pred niekoľkými dňami ukončil hodnotenie žiadostí o poskytnutie štipendia vo výzve 5/2020. Zavŕšilo sa tak desať rokov poskytovania finančnej podpory audiovizuálnej kultúry touto formou, ktorá je podľa zákona určená výlučne fyzickým osobám na ich tvorivú, vzdelávaciu alebo vedeckú činnosť.

V programe 1 zameranom na podporu tvorby audiovizuálnych diel začal fond poskytovať štipendiá v roku 2011. Odvtedy touto formou podporil 257 žiadostí celkovou sumou vyše trištvrte milióna eur. Štipendiá sú určené na vývoj nových projektov a umožňujú ich autorom samostatne tvorivo pripravovať svoje diela. Výstupom je spravidla literárny scenár alebo iná forma stvárnenia obsahu budúceho audiovizuálneho diela.

V roku 2020 fond aj vzhľadom na zmiernenie dôsledkov opatrení voči ochoreniu COVID-19 prvýkrát umožnil žiadateľom podávať žiadosti o štipendium kedykoľvek až do ukončenia výzvy 5/2020. Zároveň na túto podporu vyčlenil zatiaľ najvyššiu celkovú sumu. Doručené žiadosti priebežne vyhodnocovala osobitná odborná komisia fondu, spoločná pre všetky tri podprogramy (hrané, dokumentárne a animované diela). Tak ako fond už avizoval v priebehu roka, tieto štipendiá nemali charakter „kompenzačnej“ pomoci kvôli výpadku príjmov žiadateľov, ale zostali naďalej poskytované ako selektívna podpora projektov, ktoré prešli hodnotením príslušnej odbornej komisie.

Fond v roku 2020 pri štipendiách na tvorbu dosiahol zatiaľ najvyššie ukazovatele poskytnutej podpory. V programe 1 počas trvania výzvy od 13. januára do 5. októbra dostal celkom 97 žiadostí o štipendium, čo je zatiaľ najvyšší počet za celých desať rokov. Odborná komisia odporučila na podporu 28 žiadostí v historicky najvyššej celkovej sume 118 200,- eur. Najvyššia je aj priemerná výška jedného štipendia, ktorá predstavuje 4 221,- eur. Rastúci trend v podpore tvorivých štipendií fond kontinuálne udržiava už od roku 2016 a počas ostatných piatich rokov táto podpora stúpla takmer na trojnásobok. Vývoj celkovej sumy poskytnutých štipendií aj priemernej podpory na jednu žiadosť ilustruje tento graf.

Vzhľadom na tohtoročné skúsenosti z priebežného podávania žiadostí o štipendium na vývoj audiovizuálnych diel bude fond v tejto praxi pokračovať aj v roku 2021. Žiadatelia budú môcť predkladať svoje žiadosti vo výzve 5/2021 počas celého jej trvania od 18. januára až do 29. novembra 2021. Fond bude doručené žiadosti priebežne vyhodnocovať spravidla v mesačnej periodicite a osobitnou odbornou komisiou. Zvýši sa tak flexibilita administratívneho spracovania aj odborného posúdenia žiadostí a urýchli sa celý proces poskytovania finančných prostriedkov na tvorivú činnosť v oblasti vývoja audiovizuálnych diel. Zároveň bude môcť každý nepodporený žiadateľ v priebehu trvania výzvy podať svoju žiadosť opätovne aj s prípadným zapracovaním pripomienok obsiahnutých v hodnotení odbornej komisie. Aj preto je vhodné, aby žiadatelia neodkladali podanie svojej žiadosti až na posledný termín ukončenia výzvy.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.