Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Upozornenie pre žiadateľov

Upozornenie pre žiadateľov

07. júna, 2023

V súvislosti so začiatkom platnosti novej Súdnej mapy Slovenskej republiky od 1. júna 2023 došlo okrem iného aj k zmene jednotlivých registrových súdov Obchodného registra.

Žiadateľ o dotáciu z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri, je povinný aktualizovať svoje údaje v Registračnom systéme AVF na karte „o žiadateľovi“ a v textovom poli „Číslo registrácie OR SR“ uviesť aktuálne údaje: meno registrového súdu, oddielu (Sa, alebo sro) a číslo vložky.

Bez uvedenia týchto aktuálnych údajov o žiadateľovi nesmie Audiovizuálny fond od 1. 6. 2023 uzatvárať žiadne zmluvy a ich dodatky.

Všetky aktuálne údaje si žiadateľ nájde cez webové sídlo Obchodného registra: www.orsr.sk

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.