Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Druhé rokovania rady Audiovizuálneho fondu

Druhé rokovania rady Audiovizuálneho fondu

08. februára, 2024

Druhé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2024 sa uskutoční v utorok 13. februára 2024 o 14.00 hod. kombinovanou formou videokonferencie a prezenčného zasadnutia v Juraj Spitzer Room na 1. poschodí v sídle AVF Grösslingovej 53 v Bratislave
Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania
1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení
1.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu
1.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení
1.3. Informácia o činnosti Slovenskej filmovej agentúry
2. Informácia o činnosti Dozornej komisie
3. Žiadosť PubRes s.r.o. o zmenu termínu vyúčtovania projektu Ema a smrtihlav zo zmluvy č. AVF 793/2021-1.1.2
4. Žiadosť Nutprodukcia s.r.o. o zmenu termínu vyúčtovania projektu Karavan zo zmluvy č. AVF 86/2021-2/1.1.2
5. Stanovisko dozornej komisie k sťažnosti JUDr. Antona Škreka, PhD.
6. Rôzne
7. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.