Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > 4. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

4. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

08. apríla, 2021

Štvrté rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021 sa uskutoční v utorok 13. apríla 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie MS TEAMS

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Voľba predsedu a podpredsedu Rady Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

2.1. Informácia o činnosti AVF

2.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

3. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

4. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.