Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Podpora fondu pre kino doma

Podpora fondu pre kino doma

12. mája, 2020

Audiovizuálna kultúra a priemysel patria medzi oblasti najväčšmi postihnuté karanténnymi opatreniami na Slovensku. Ako prvé boli zrušené verejné podujatia a filmové predstavenia v kinách. V postupnom uvoľňovaní budú pravdepodobne medzi poslednými, ktoré sa otvoria pre verejnosť.

Audiovizuálny fond pozitívne vníma aktivity viacerých kín a filmových distributérov zabezpečiť pre svojich divákov filmové diela aj inak než premietaním v kinosále. V čase karanténnych a dištančných opatrení je to pre divákov aj pre kiná významná forma zachovania prevádzky a ich príprava na obnovenie tradičného fungovania. Koncept „Kino doma“ alebo "Kino z gauča"  preto považujeme za inšpiratívny a v rámci pretrvávajúcich opatrení za vhodný spôsob, akým môže kino efektívne komunikovať so svojimi divákmi a prinášať im filmový zážitok aj takouto vzdialenou účasťou na predstavení za platené vstupné.

Audiovizuálny fond už dlhodobo uplatňuje efektívne finančné nástroje na podporu diváckej návštevnosti kín. Jednou z osvedčených foriem podpory je aj princíp „euro na diváka“ (podprogram 2.3), ktorý fond v roku 2016 zaviedol pre slovenskú kinematografickú tvorbu a po diskusii s odbornou verejnosťou ju plánuje aktuálne rozšíriť aj na uvádzanie európskych filmov.

Nevyhnutnou podmienkou pre získanie tejto podpory je aktívny prístup prevádzkovateľa kina a splnenie jeho povinností voči fondu – vysporiadaný finančný vzťah s fondom, splnenie povinnosti štatistického vykazovania a podrobnej evidencie návštevnosti, vyúčtovanie a úhrada príspevkov do fondu.

Filmové predstavenia realizované prevádzkovateľmi kín doteraz netradičnou formou („prístup“ na predstavenie cez internet) by preto tiež mali byť predmetom výkazu návštevnosti kina a jeho tržieb, ktoré sú základom pre výpočet príspevku do fondu vo výške 1 % z ceny každej predanej vstupenky. Tržbu za takýto „vzdialený“ prístup na filmové predstavenie by mali prevádzkovatelia kín účtovať ako príjem zo vstupného, ktorý podlieha príslušnej evidencii a odvodu do fondu. Naproti tomu aj takto predané, zaúčtované a Úniou filmových distributérov SR štatisticky riadne evidované „vstupenky“ môže prevádzkovateľ kina následne započítať do výkazu, ktorý je podkladom pre výpočet dotácie pre kino v podprograme 2.3.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.