Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Dôležité upozornenie pre žiadateľov o podporu audiovizuálneho priemyslu

Dôležité upozornenie pre žiadateľov o podporu audiovizuálneho priemyslu

13. augusta, 2019

Audiovizuálny fond upozorňuje žiadateľov, že nové žiadosti o registráciu filmového projektu môže fond začleniť do rozpočtu na rok 2020 iba v prípade, ak budú takéto žiadosti doručené fondu najneskôr do 26.8.2019.

Žiadatelia o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorí na svoj nový projekt plánujú podať žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2020, musia žiadosť o registráciu takéhoto projektu doručiť kancelárií Audiovizuálneho fondu osobne alebo poštou najneskôr do uvedeného termínu, aby predpokladaná suma dotácie mohla byť zahrnutá do rozpočtu fondu na nasledujúci rok v súlade s § 29 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. K novým žiadostiam o registráciu filmového projektu, ktoré budú fondu doručené po 26.8.2019, bude možné predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu najskôr v roku 2021.

Podrobné informácie o podpore audiovizuálneho priemyslu sú uverejnené na tejto stránke. Pre doplňujúce informácie môžu žiadatelia kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo osobne kanceláriu fondu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.