Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Dotazník ministerstva kultúry

Dotazník ministerstva kultúry

13. októbra, 2020

Audiovizuálny fond upozorňuje žiadateľov, že ministerstvo kultúry aktuálne zbiera údaje o dopadoch pandémie COVID-19 na kultúru a kreatívny priemysel.
Na tento účel chce ministerstvo získať dáta od fyzických aj právnických osôb, ktoré aktívne pôsobia v tejto oblasti. Dôležité sú údaje aj od tých subjektov, ktoré v dôsledku opatrení proti šíreniu pandémie nepostihol v tomto roku výrazný medziročný pokles príjmov a nechystajú sa z tohto dôvodu v najbližšom čase žiadať o kompenzácie. Pre celý sektor kultúry a kreatívneho priemyslu vrátane audiovízie a pre vyčíslenie odôvodnených požiadaviek na finančnú pomoc formou kompenzácií je však dôležité, aby získané údaje o stave, veľkosti a reálnych dopadoch v tejto oblasti boli čo najúplnejšie.
Vzhľadom na to chceme všetkých našich žiadateľov vyzvať, aby operatívne vyplnili formulár ministerstva kultúry jednak ako jednotlivci, ako aj za svoje spoločnosti.
Termín na vyplnenie dotazníka je 19. október 2020.
Formulár dotazníka je zverejnený na adrese http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/covid-19/formular-3a2.html
Ďakujeme za vašu súčinnosť.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.