Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > 1. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

1. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

14. januára, 2021

Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021 sa uskutoční v utorok 19. januára 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

3.2. Informácia o predbežnom výsledku hospodárenia Audiovizuálneho fondu za rok 2020 a návrh interného rozpisu rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2021

3.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

4. Návrh na zmenu a doplnenie VP AVF č. 1/2020 Metodické usmernenie k poskytovaniu finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu

5. Návrh dohody o uznaní dlhu spoločnosti Artichoke, s.r.o. a určení splátkového kalendára

6. Informácia o doručených návrhoch na vymenovanie členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu a určenie ďalšieho postupu (pokračovanie v prerušenom rokovaní)

7. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.