Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na člena Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na člena Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

14. februára, 2024

Podľa § 4 ods. 2 písm. n) v spojení s § 10 ods. 1 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rada ako najvyšší orgán fondu volí a odvoláva dvoch členov Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu (ďalej len „rada“). Vzhľadom na blížiaci sa koniec funkčného obdobia jedného člena dozornej komisie sa rada rozhodla vyhlásiť túto výzvu na predkladanie návrhov kandidátov.

Návrh kandidáta môže predložiť fyzická osoba, ktorá sa uchádza o vymenovanie za člena dozornej komisie, člen rady a osoby pôsobiace v audiovízii. Návrh sa predkladá v tlačenej forme podľa vzoru priloženého k tejto výzve a v obálke, na ktorej sa uvedie „Návrh kandidáta na člena dozornej komisie AVF“. Návrh je potrebné doručiť kancelárii AVF osobne, kuriérom alebo poštou na adresu

Audiovizuálny fond

Grösslingová 53

811 09 Bratislava

Slovenská republika

do 11. marca 2024 (vrátane)

Člena dozornej komisie bude rada voliť na marcovom zasadnutí v roku 2024, resp. per rollam. O prípadnej účasti kandidátov na riadnom rokovaní, alebo pracovnom stretnutí členov bude  rada kandidátov informovať vopred.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.