Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Stanovisko fondu

Stanovisko fondu

14. augusta, 2023

Audiovizuálny fond (ďalej aj „fond“) sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam odvolaného riaditeľa Petra Badača, ktorý verejne deklaruje, že fond má mnoho záväzkov, ktoré nie je schopný splácať v stanovených termínoch a hospodárenie fondu nie je udržateľne nastavené . Takéto tvrdenia sa nezakladajú na skutočnosti. Po odvolaní  riaditeľa Badača rada v súčinnosti s dozornou komisiou a kanceláriou okamžite začala konať a pri prvotnej finančnej analýze podpornej činnosti identifikovala viacero chybných krokov odvolaného riaditeľa. Aktuálne vo fonde prebieha dôkladná analýza finančných prostriedkov na dotačnom účte fondu, ktorá bude hotová do konca tohto týždňa. Podporná činnosť fondu rozhodne nie je ohrozená. Fond s podporenými žiadateľmi komunikuje a opätovne pristúpil k postupnému podpisovaniu zmlúv a uhrádzaniu svojich zmluvných záväzkov.

Fond zároveň odmieta tvrdenie Petra Badača, že dozorná komisia konala pri výkone kontroly vo vzťahu k jeho osobe zaujato a účelne. Pri výkone kontrolnej činnosti postupovali členky dozornej komisie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi fondu a závery, ku ktorým dospeli, neboli nikým a ničím ovplyvňované.

Vzhľadom na skutočnosť, že ku dňu vydania stanoviska fondu ako reakcii na rozhovor s bývalým riaditeľom Petrom Badačom, nebola známa celková finančná situácia vo fonde a stav záväzkov v roku 2023 sa časť členov rady nestotožnila so zverejneným stanoviskom fondu z ktorého uvedené nevyplýva. Členovia rady - Slavomíra Salajová, Barbora Struss, Marta Švecová, Radoslav Remšík - požiadali predsedu fondu o zverejnenie revidovaného stanovisko fondu, ktoré podľa ich názoru odzrkadľuje aktuálny stav informácií. Zároveň vzhľadom na skutočnosť, že sa títo členovia nestotožnili so závermi dozornej komisie, ktoré boli dôvodom na odvolanie riaditeľa, revidované stanovisko neobsahuje postoj k dozornej komisii.

Revidované stanovisko fondu

(Vydané na žiadosť časti členov rady AVF)

Audiovizuálny fond (ďalej aj „fond“) považuje za nevyhnutné vyjadriť sa k medializovaným tvrdeniam odvolaného riaditeľa Petra Badača, ktorý verejne deklaruje, že fond má mnoho záväzkov, ktoré nie je schopný splácať v stanovených termínoch a hospodárenie fondu nie je udržateľne nastavené. Tvrdenia o platobnej nespôsobilosti fondu doposiaľ neboli potvrdené. Po odvolaní pána Badača z postu riaditeľa, rada v súčinnosti s dozornou komisiou a kanceláriou okamžite začala konať a preverovať deklarované zistenia predchádzajúceho riaditeľa. Aktuálne vo fonde prebieha dôkladná analýza finančných prostriedkov na dotačnom účte fondu, ktorá bude hotová do konca tohto týždňa. Účelom tejto analýzy je taktiež identifikovať rozloženie existujúcich záväzkov fondu z minulých období s dopadom na tento a nadchádzajúce roky a na podklade overených zistení prijať potrebné rozhodnutia smerom k dlhodobej udržateľnosti podpornej činnosti fondu. Doposiaľ neboli prijaté závery o tom, že v súčasnom nastavení je podporná činnosť fondu ohrozená resp. dlhodobo neudržateľná. Fond s podporenými žiadateľmi komunikuje a opätovne pristúpil k postupnému podpisovaniu zmlúv a uhrádzaniu svojich zmluvných záväzkov.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.