Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Desiate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2023

Desiate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2023

14. septembra, 2023

Desiate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2023 sa uskutoční v utorok 19. septembra 2023 o 14.00 hod. kombinovanou formou videokonferencie a prezenčného zasadnutia v zasadačke GR – MLD na 2. poschodí v sídle RTVS, Mlynská dolina, Bratislava

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

1.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

1.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

1.3. Rozpočet Audiovizuálneho fondu na obdobie rokov 2024 - 2026

2. Informácia o činnosti dozornej komisie

3. Problematika slovenského tvorivého podielu v paritných a minoritných projektoch v programe 1.

4. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu

5. Rôzne

6. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

Verejné časti rokovania rady AVF  budú naživo prenášané na profile fondu na youtube.com

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.