Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > 2. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

2. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

16. februára, 2021

Druhé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021 sa uskutoční v utorok 23. februára 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

3.1.Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

4. Návrh na zmenu a doplnenie VP AVF č. 3/2018 Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry a návrh na zmenu sadzobníka pre odmeňovanie členov odborných komisií

5. Žiadosť o zvýšenie dotácie pre prijímateľa PSYCHÉ film, s.r.o. na projekt „+/- 90“ zmluva č. AVF 593/2018-7/1.2.2

6. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.