Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > 8. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

8. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021

16. septembra, 2021

8. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2021 sa uskutoční v utorok 21. septembra 2021 o 14.00 hod. v kine Lumière, Špitálska ul. 4, Bratislava

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

3.2. Informácia o činnosti Slovenskej filmovej agentúry

3.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

4. Informácia o výsledkoch pracovnej diskusie s členmi odborných komisií Audiovizuálneho fondu

5. Diskusia k príprave návrhu Štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu 2022

6. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií

7. Rôzne

.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.