Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Výzva 6/2021 ukončená

Výzva 6/2021 ukončená

20. mája, 2021

Audiovizuálny fond ukončil v tomto období hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií vo výzve 6/2021. Tá bola vyhlásená od 18. januára do 15. februára 2021 na zabezpečenie produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

V pravidelnom ročnom poradí sa šiesta výzva fondu už dlhodobo vyprofilovala najmä na podporu produkcie hraných, dokumentárnych alebo animovaných audiovizuálnych diel určených pre televízne vysielanie. V uplynulom roku fond rozšíril zameranie tejto výzvy aj na nové distribučné platformy. Táto výzva má v každom roku len jeden termín uzávierky a fond sa usiluje zabezpečiť jej administratívne spracovanie aj vyhodnotenie žiadostí spravidla v skoršom termíne, než určuje zákon. Prax podpornej činnosti fondu uplynulých rokov ukázala opodstatnenosť takejto samostatnej výzvy a jej aktuálnej orientácie na produkčnú fázu vzniku audiovizuálneho diela, hoci v minulosti v nej boli aj žiadosti na podporu vývoja televíznych diel.

Vo výzve 6/2021 dostal fond celkom 28 žiadostí, z toho 5 v podprograme pre hrané diela, 20 žiadostí na televízne dokumenty a tri na animované audiovizuálne diela. Celková požadovaná suma bola 1 773 892 eur. Odborné komisie pre jednotlivé podprogramy odporučili na schválenie 15 žiadosti v celkovej poskytnutej sume 1 080 000 eur, čo predstavuje takmer 61% požadovanej sumy. Priemerná podpora na jednu žiadosť dosiahla sumu 72 000 eur.

Celý proces hodnotenia žiadostí predložených vo výzve 6/2021 priniesol aj niektoré čiastočné poznatky o trendoch v tejto oblasti audiovizuálnej kultúry. V podprograme 1.1 pre hrané audiovizuálne diela boli podporené dva projekty: profilový televízny film pre RTVS s názvom Jozef Mak (námet Jozef Cíger Hronský, scenár Ondrej Šulaj, réžia Peter Bebjak, koprodukcia RTVS a D.N.A. s.r.o.) a mini séria Žila som s dobrým komunistom. Tá predstavuje projekt s výrazným medzinárodným tvorivým aj koprodukčným potenciálom a vzniká podľa románu Žo Langerovej Vtedy v Bratislave, podľa ktorého napísala scenár Barbora Námerová spolu s režisérkou Terezou Nvotovou (projekt producentsky zabezpečuje spoločnosť Pubres, s.r.o.). Po dlhšom čase by sa tak vo vysielaní RTVS mala objaviť nová filmová adaptácia slovenskej literárnej klasiky aj ambiciózna štvordielna mini séria zobrazujúca sugestívny príbeh z minulého storočia.

V podprograme pre dokumentárne diela sme zaznamenali zvýšenie záujmu žiadateľov, ale aj presun nových projektov z kinematografického prostredia väčšmi do „televíznej“ výzvy. Je to odrazom pozitívneho hľadania priestoru pre uplatnenie dokumentárnych filmov skôr v programe televízií, než v bežnej kinodistribúcii, kde z rôznych príčin nemôžu dosiahnuť svoj divácky potenciál. Optimálnym dokumentárnym formátom pritom zostávajú seriály, medzi ktorými môžeme nájsť jednak pokračovanie osvedčených cyklov (Budujeme Slovensko III, nové časti projektov Investigátori a Môj emigrant), ako aj nové diela s objavnou tematikou (Textári - básnici doby, Krycie meno: ŠtB).

V podprograme 1.3 – animované audiovizuálne diela bolo tentoraz najmenej prihlásených žiadostí, z ktorých dve boli podporené. Obidve sú pritom na ďalšie diely dlhodobých seriálových projektov (Drobci, Chochmesovci 4). Nové animované projekty zatiaľ absentujú nielen v tejto výzve, ale žiadny projekt nebol registrovaný na podporu ani vo výzve 2/2021. Tento stav môže byť aj prejavom toho, že tvorivé a producentské prostredie v oblasti animovaných diel dosiahlo v súčasnosti limit svojich realizačných kapacít a nové projekty sú zatiaľ len vo fáze vývoja.

Za ostatných päť rokov sa v tejto výzve ustálil počet podporených žiadostí na produkciu, ako aj celková suma poskytnutých finančných prostriedkov. Priemer na jednu výzvu za sledované obdobie je 18 podporených žiadostí, celková pridelená suma je v priemere 1 061 760 eur a priemerná suma na žiadosť je 58 683 eur. Pritom vo výzve 6/2021 fond dosiahol zatiaľ najvyššiu priemernú sumu podpory v prepočte na jednu podporenú žiadosť. Táto kvantifikácia predstavuje v dlhodobom trende (viď tabuľka nižšie) stabilizáciu podpory fondu pre oblasť produkcie audiovizuálnych diel určených pre televízne vysielanie alebo pre nové platformy a zároveň záruku tvorivej aj produkčnej kontinuity v tejto oblasti našej audiovizuálnej kultúry.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.