Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Slovenská filmová agentúra sa zapojila do projektu Green Screen

Slovenská filmová agentúra sa zapojila do projektu Green Screen

20. októbra, 2018

Slovenská filmová agentúra sa stala novým partnerom projektu Green Screen, ktorého mottom je „ekologizácia kreatívneho priemyslu: zlepšenie pravidiel a praxe pre audiovizuálny priemysel“. Projekt podporený z programu Interreg Europe sa zaoberá problematikou udržateľného rozvoja audiovizuálneho sektora, výmenou pozitívnych skúseností z praxe, organizáciou podujatí s cieľom zvyšovania povedomia o tejto tematike a aplikáciou udržateľných procesov do audiovizuálnych produkcií. SFA účasť v projekte prevzala od Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok, ktorá na projekte pôvodne participovala od januára 2017.

S pokračujúcim rozvojom audiovizuálneho priemyslu je prospešné a potrebné prispôsobiť zaužívané postupy filmovej produkcie environmentálnym normám a prijať opatrenia potrebné pre trvalú udržateľnosť. Medzinárodné produkcie si čoraz častejšie vyberajú pre nakrúcanie európske lokality a štúdiá. V niektorých európskych regiónoch už fungujú iniciatívy ponúkajúce filmárom inovatívne riešenia. Ich cieľom je znížiť tzv. uhlíkovú stopu vznikajúcu pri nakrúcaní a postprodukcii filmov a jej dopad na životné prostredie. Medzi tieto riešenia patria napr. recyklačné programy v štúdiách a na filmových setoch, využívanie nízkoenergetických technológií, systém zdieľanej dopravy (tzv. car-sharing) a iné ekologicky prijateľné alebo voči životnému prostrediu šetrné postupy. Tieto snahy sú však zatiaľ len v podobe jednotlivých a navzájom neprepojených praktík. Cieľom projektu Green Screen je preto zmeniť zaužívanú prax, zaviesť ekologické postupy do produkcie audiovizuálnych diel, presvedčiť miestne filmové a televízne produkcie o ekonomickej výhodnosti využívania tohoto prístupu, nastaviť štandard a referencie dobrej praxe naprieč európskym kontinentom a vytvoriť tak dobrý príklad aj pre iné odvetvia kreatívneho priemyslu.

Partnermi projektu sú Film London (Veľká Británia), Samospráva mesta Ystad (Švédsko), Regionálna rozvojová agentúra Malaga (Španielsko), Regionálna rozvojová agentúra Bukurešť (Rumunsko), Flámsky filmový fond (Belgicko), Filmová komisia Ile de France (Francúzsko), Regionálna rozvojová agentúra Rzeszow (Poľsko) a Slovenská filmová agentúra, ktorá je organizačnou zložkou Audiovizuálneho fondu.

Prvé stretnutie, ktoré predstaviteľky Slovenskej filmovej agentúry Zuzana Bieliková a Eva Pospíšilová absolvujú spolu s partnermi projektu, sa uskutoční v dňoch 24.-26.10.2018 v poľskom Rzeszowe.

Viac informácií o projekte a jeho partneroch nájdete na https://www.interregeurope.eu/greenscreen.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.