Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Zmeny v Dozornej komisii

Zmeny v Dozornej komisii

21. októbra, 2015

Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič v súlade s § 10 ods. 1 zákona 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde vymenoval JUDr. Ivanu Malákovú za členku dozornej komisie fondu so začiatkom funkčného obdobia 11. októbra 2015. Ivana Maláková nahradí vo funkcii JUDr. Ivanu Magdolenovú Joríkovú, ktorej sa skončilo riadne funkčné obdobie 10. októbra 2015.

Dozorná komisia v novom zložení si na svojom rokovaní dňa 20. októbra 2015 zvolila za svoju predsedníčku Ing. Ľubicu Vondrovú. Členovia dozornej komisie aj v prítomnosti člena rady fondu Antona Škreka a riaditeľa Martina Šmatláka zároveň poďakovali Ivane Magdolenovej Joríkovej za konštruktívnu spoluprácu aj za jej osobný prínos k fungovaniu a rozvoju Audiovizuálneho fondu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.