Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Opatrenia kancelárie fondu

Opatrenia kancelárie fondu

22. septembra, 2020

V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7189/2020 zo dňa 14.9.2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, Audiovizuálny fond upravuje podmienky týkajúce sa pohybu osôb v interiéri jeho sídla a osobného kontaktu zamestnancov fondu s verejnosťou.

Pri vstupe do budovy sídla fondu je každá osoba povinná uskutočniť dezinfekciu rúk. Dezinfekčné prostriedky na tento účel sa nachádzajú vo vstupnej hale budovy, ako aj na druhom poschodí pred miestnosťou sekretariátu fondu.

Pohyb osôb, ktoré nie sú zamestnancami fondu ani členmi jeho orgánov a zároveň sa na nich nevzťahuje žiadna z výnimiek uvedených v opatrení, je v interiérových priestoroch sídla fondu možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest. Zamestnanec fondu je povinný takúto osobu pri osobnom kontakte vyzvať, aby si bezodkladne prekryla horné dýchacie cesty, ak tak neurobila už pri vstupe do budovy sídla fondu. Ak takáto osoba nemá pri sebe prostriedok vhodný na tento účel, príslušný zamestnanec fondu poskytne takejto osobe jednorazové hygienické rúško.

Pri pracovných stretnutiach zamestnancov fondu s osobou, ktorá nie je zamestnancom fondu ani členom jeho orgánov, je zamestnanec fondu povinný zabezpečiť si prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

Na prezentáciách žiadostí pred odbornou komisiou musí mať každá prítomná osoba prekryté horné dýchacie cesty. Ak by sa na zasadnutí odbornej komisie, ktoré sa bude konať v sídle fondu, mala ako zástupca žiadateľa alebo ako člen realizačného tímu zúčastniť osoba, ktorá prichádza na územie Slovenskej republiky z krajiny, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7310/2020 zo dňa 17.9.2020 (pravidlá pre pohyb osôb cez hranice SR), prítomnosť takejto osoby je na zasadnutí odbornej komisie možná iba online formou.

Audiovizuálny fond ďakuje za pochopenie a za ústretové rešpektovanie uvedených opatrení, ktoré sú v záujme ochrany verejného zdravia.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.