Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > 10. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2022

10. rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2022

24. novembra, 2022

Desiate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2022 sa uskutoční v utorok 29. novembra 2022 o 14.00 hod. formou videokonferencie.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

2. Návrh na zmenu a doplnenie VP AVF 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry

3. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

4. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

4.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

4.2. Informácia o činnosti Slovenskej filmovej agentúry

4.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

5. Žiadosť o zmenu termínu vyúčtovania žiadateľa:

5.1. Ultrafilm, s.r.o. na projekt „Hlas lesa“ (pokračovanie v prerušenom rokovaní)

5.2. INOUT STUDIO, s.r.o. na projekt „LÓVE 2“

5.3. TRIGON PRODUCTION, s.r.o. na projekt „Nikdy sa nevzdávaj“

5.4. Filmaari s.r.o. na projekt „Zlatokopka (The White Mare)“

6. Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie vyúčtovania prijímateľa ARYTMIA s.r.o. na projekt „Nikto ma nemá rád“

7. Návrh štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2023 (pokračovanie v prerušenom rokovaní)

8. Návrh na zmenu a doplnenie vzoru zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu

9. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu (pokračovanie v prerušenom rokovaní)

10. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.