Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Dvanáste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

Dvanáste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019

26. novembra, 2019

Dvanáste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2019 sa uskutoční v utorok 3. decembra 2019 o 14.00 hod. v sídle fondu

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

1.1. Námietky k zisteným nedostatkom predložené kontrolovanými subjektami podľa čl. 12 ods. 1 písm. b) VP AVF č. 5/2010 v znení neskorších zmien

2. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 5 ods. 3 písm. b) VP AVF č. 1/2018 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (neverejné rokovanie)

3. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

3.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

3.2. Kontrola plnenia úloh a uznesení

4. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov

5. Návrh vymenovanie členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu

6. Rôzne

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.