Zverejnenie informácie o podpore z AVF

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Program 5 > Zverejnenie informácie o podpore z AVF

1. Prijímateľ dotácie podľa § 22b od. 1 písm. a) zákona (producent alebo koproducent filmového projektu) sa zaväzuje uviesť v titulkoch audiovizuálneho diela vo všetkých jazykových mutáciách v príslušnom preklade informáciu o finančnej podpore z Audiovizuálneho fondu v programe podpory audiovizuálneho priemyslu nasledovne:

a) v prípade podpory audiovizuálneho diela v programe 1 a súčasne aj v programe 5:

„Vznik diela finančne podporil + logo AVF.“

b) v prípade podpory audiovizuálneho diela iba v programe 5:

„Realizáciu tohto diela finančne podporil Audiovizuálny fond v programe podpory audiovizuálneho priemyslu + logo AVF.“

2. Prijímateľ dotácie podľa § 22b od. 1 písm. b) zákona (servisná právnická osoba) sa zaväzuje uviesť v titulkoch audiovizuálneho diela vo všetkých   jazykových mutáciách v príslušnom preklade informáciu o podpore Audiovizuálneho fondu v programe podpory audiovizuálneho priemyslu nasledovne:

„Filmed in Slovakia with film incentives grant provided by (anglické logo - Slovak Audiovisual Fund).“

3. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje pri propagácii projektu v médiách alebo pri iných podujatiach konaných v súvislosti s prezentáciou projektu informovať, že na realizáciu projektu boli poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľa. Prijímateľ sa tiež zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poskytovateľa o reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatiach súvisiacich s uvedením projektu na verejnosti.

Všetky varianty loga Audiovizuálneho fondu na stiahnutie.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.