Zloženie odborných komisií pre výzvu číslo 1/2022

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie > Zloženie odborných komisií pre výzvu číslo 1/2022

Po preskúmaní možností a realizačného vzťahu členov odborných komisií pre podprogram 1.4 a pre program 2 (podprogram 2.2) vo výzve 1/2022 boli v súlade s príslušnými vnútornými predpismi Audiovizuálneho fondu určení nasledovní členovia:

Komisia pre program 1

Podprogram 1.4. (Školské a vzdelávacie audiovizuálne diela)

Martin Ciel

Pavol Čižmár

Jakub Gejdoš

Roman Pivovarník

Anna Rumanová

Komisia pre program 2

podprogram 2.2 ( verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel V Slovenskej Republike):

Radovan Holub

Kateřina Javorská

Jozef Kovalčík

Jana Studená

Boris Švirloch

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.