Zloženie odborných komisií pre výzvu číslo 2/2024

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie > Zloženie odborných komisií pre výzvu číslo 2/2024

Po preskúmaní možností a realizačného vzťahu členov odborných komisií pre program 1 vo výzve číslo 2/2024  (termín uzávierky 12.2.2024)  boli v súlade s príslušnými vnútornými predpismi Audiovizuálneho fondu určení nasledovní členovia:

Odborná komisia pre podprogram 1.1

Zuzana Balkoova

Lucia Gertli

Bohumil Martinak

Peter Nagel

Branislav Slyško

odborná komisia pre podprogram 1.2

Ivo Brechtl

Tibor Horváth

Marta Gajdošíková

Silvia Panáková

Marián Petro

Odborná komisia pre podprogram 1.3

Žofia Bosiaková

Soňa Púček Balážová

Marek Kráľovský

Lea Pagáčová

Michal Podhradský

Odborná komisia pre podprogram 1.4.2

Martin Ciel

Pavol Čižnár

Erika Paulinská

Anna Mach Rumanová

Viliam Štrelinger

odborná komisia pre podprogram 1.5

Peter Harum

Jozef Heriban

Elena Kotová

Viera Sandnerová

Anton Škreko


Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.