Vnútorné predpisy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Vnútorné predpisy

Základné dokumenty:

Štatút Audiovizuálneho fondu

Rokovací poriadok rady Audiovizuálneho fondu

Rokovací poriadok Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

Organizačný poriadok kancelárie Audiovizuálneho fondu

Dokumenty upravujúce podpornú činnosť:

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2016

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2017

Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

Organizačný a rokovací poriadok odborných komisií

Metodické usmernenie pre predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu

Metodické usmernenie pre predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu formou štipendia

Vnútorné smernice a metodické usmernenia:

Smernica o kontrolnej činnosti

Metodické usmernenie pre sprístupnenie informácií podľa osobitého predpisu

Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov v znení z 12.1.2010

Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov v znení z 15.8.2012

Zásady hospodárenia Audiovizuálneho fondu

Metodické usmernenie pre platiteľov príspevkov do Audiovizuálneho fondu

Smernica Audiovizuálneho fondu o verejnom obstarávaní

Smernica Audiovizuálneho fondu o vybavovaní sťažností

Metodické usmernenie k udeľovaniu koprodukčných štatútov a potvrdení o koprodukcii európskeho filmového diela

Registratúrny poriadok Audiovizuálneho fondu

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o zverejňovaní

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.