Prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Orgány fondu > Rada > Prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.

filmová a literárna historička, vysokoškolský pedagóg

V roku 1974 vyštudovala estetiku a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala internú vedeckú ašpirantúru v Literárnovednom ústave Slovenskej akadémie vied, kde pôsobí od roku 1982. V rokoch 1991 až 1993 bola vedúcou oddelenia výskumu a edičnej činnosti Slovenského filmového ústavu – Národného kinematografického centra a zároveň začala prednášať na Katedre filmovej vedy Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Od roku 1994 bola vedeckou tajomníčkou, v rokoch 1999 – 2006 riaditeľkou Ústavu slovenskej literatúry SAV.

V súčasnosti pôsobí ako profesorka na katedre umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa filmovej a literárnej histórii, slovenskej kinematografii a literatúre dvadsiateho storočia, zaoberá sa interdisciplinárnymi presahmi, adaptáciami literárnych diel a medialitou. Je autorkou štúdií publikovanými doma aj v zahraničí, vedeckou redaktorkou a zostavovateľkou zborníkov (antológia Čítame slovenskú literatúru III, 1998, kolektívna monografia Poetika a politika, 2004), spoluautorkou Dejín slovenskej kinematografie (s Václavom Macekom, 1997), autorkou monografie Rozprávanie o rozprávaní (2009) a i.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.