Rada

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Orgány fondu > Rada

Rada má deväť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky podľa § 5 zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde. Funkčné obdobie vymenovaného člena rady je šesť rokov. Rada je podľa § 4 ods. 1 zákona štatutárnym orgánom fondu, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti riaditeľa alebo dozornej komisie.

Podrobnosti o činnosti rady upravujú:

Zloženie rady a členstvo v rade

  • Ivo Brachtl - vymenovaný za oblasť nezávislých producentov v audiovízii od 31.03.2015 do 31.03.2021
  • Ľubomír Čechovič - vymenovaný za oblasť nezávislých producentov v audiovízii, od 20.09.2017 do 20.09. 2023  
  • Marta Gajdošíková - vymenovaná za oblasť televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom od 31.3.2015 do 31.03.2021
  • Jozef Heriban - vymenovaný za oblasť televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie od  31.3.2015 do 31.03.2021
  • Richard Kováčik - vymenovaný za oblasť distribúcie audiovizuálnych diel a za oblasť prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení od 26.1. 2017 do 26.1. 2023 
  • Miloslav Luther - vymenovaný za oblasť tvorby slovenských audiovizuálnych diel od 31.3.2015 do 31.03.2021
  • Stanislav Párnický -  vymenovaný za oblasť tvorby slovenských audiovizuálnych diel od 31.3.2015 do 31.03.2021
  • Anton Škreko  - vymenovaný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde, od 31.07.2018 do 31.07.2024
  • Róbert Ťavoda - podpredseda rady, vymenovaný za oblasť poskytovania retransmisie  od 31.3.2015 do 31.03.2021

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.