Mgr. Richard Kováčik, PhD.

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Orgány fondu > Rada > Mgr. Richard Kováčik, PhD.

 programový dramaturg kina, odborný pracovník filmového archívu

Študoval filmovú vedu na VŠMU a na FF UKF v Nitre odbor slovenský jazyk a literatúra - filozofia. Doktorandské štúdium na UKF v Nitre v odbore Estetika a dejiny estetiky absolvoval v roku 2010. Pedagogicky pôsobil na UKF v Nitre a na PEVŠ v Bratislave. Od roku 2000 je zamestnaný ako odborný pracovník Slovenského filmového ústavu.

V prostredí kina a filmovej kultúry je aktívny od roku 1984 a prešiel postupne rôznymi funkciami - od uvádzača, cez premietača až k dramaturgovi a vedúcemu kina. V roku 1990 založil filmový klub na pôde vysokej školy, ktorý sa stal jedným z najvýraznejších artových kín na Slovensku. V súčasnosti ako KINOKLUB TATRA NITRA v Štúdiu Tatra Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Týmto sa podarilo obnoviť činnosť nitrianskeho kina Tatra (1929 až 1992). Od roku 2013 je prevádzkovateľom Kinoklubu občianske združenie Vertigo, ktorého činnosť je zameraná na popularizáciu filmovej kultúry s dôrazom na európsky film a najmä slovenskú filmovú tvorbu.

Dramaturgicky spolupracoval aj s filmovými klubmi v Partizánskom a v Košiciach a v oblasti distribúcie s Asociáciou slovenských filmových klubov. Pôsobil ako programový dramaturg a vedúci siete nitrianskych kín. Je členom organizačného štábu Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti. V minulosti pripravoval ako autor scenárov a moderátor pravidelné rozhlasové relácie o filme pre Rádio Nitra a občasne publikoval filmové recenzie, ale aj články vo vedeckých zborníkoch o interpretácii umeleckého textu. Bol členom porôt medzinárodnej federácie filmových klubov na filmových festivaloch v Karlových Varoch, Trenčianskych Tepliciach a v Kyjeve.

Richard Kováčik

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.