Prof. Zuzana Gindl-Tatárová

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Orgány fondu > Rada > Prof. Zuzana Gindl-Tatárová

filmová dramaturgička a scenáristka, vysokoškolský pedagóg

Narodila sa 29. Septembra 1956 Bratislave. V roku 1980 absolvovala pražskú FAMU, Katedru filmovej atelevíznej scenáristiky a dramaturgie. Desať rokov pracovala ako scenáristka a dramaturgička hraných filmov Slovenskej filmovej tvorby na Kolibe, písala pre televíziu a rozhlas v Bratislave. Podieľala sa na výrobe dvanástich celovečerných filmov, spolupracovala s režisérmi Štefanom Uhrom, Jurajom Jakubiskom, Stanom Párnickým, Dušanom Trančíkom, Vladom Balcom a Martinom Šulíkom. V roku 1980 jej bola udelená výročná cena Českého literárneho fondu za tri školské scenáre. V roku 1987 dostala Cenu za najlepší scenár na Festivale českých a slovenských filmov v Bratislave a Čestné uznanie za scenáristický debut na FFM Trutnov za film Šiesta veta (réžia Štefan Uher). V rokoch 1990 a 1991 získala Ceny Slovenského literárneho fondu za dramaturgiu filmov Správca skanzenu (r. Š. Uher), Sedím na konári a je mi dobre (r. J. Jakubisko), Let asfaltového holuba (r. V. Balco) a Neha (r. M. Šulík). V roku dostala 1988 výročnú prémiu Slovenského rozhlasu za najlepšiu hru pre deti a mládež (Iná skúsenosť). 

Od februára 1990 pôsobí ako pedagóg scenáristiky, dramaturgie a filmovej analýzy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, v rokoch 1995-2010 ako prodekanka pre zahraničie. V rokoch 1991-1993 prednášala na Novinárskej fakulte Univerzity Komenského, na Katedre audiovizuálnych médií, školský rok 1993-1994 strávila na New York University, The Tisch School of the Arts. V rámci panelových diskusií Fakulty žurnalistiky prednášala aj na Columbia University v New Yorku. Od roku 2000 pôsobí ako externý pedagóg na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne, ČR. Od roku 1998 pravidelne prednáša v zahraničí.

Dlhoročná lektorka Filmových klubov, podieľala sa na príprave Fóra mladého filmu v rokoch 1986 – 1989. Koncom osemdesiatych rokov viedla kurzy amatérskeho filmu a Školu mladého filmového diváka pre učňovskú mládež. Spolupracovala na súťažiach amatérskeho filmu, ktoré organizuje Národné osvetové centrum. Členka celého radu domácich i medzinárodných porôt.

V rokoch 2002–2007 prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, zakladateľka národnej filmovej ceny Slnko v sieti. Niekoľko rokov pracovala ako expert európskeho programu MEDIA, od roku 2005 zástupkyňa SR v Rade Eurimages. Od roku 2004 členka medzinárodnej európskej exekutivy filmových škôl CILECT-Geect, od februára 2011 do 30. júna 2011 bola predsedníčka Rady AVF.

V roku 2001 jej v Slovenskom filmovom ústave vyšla kniha Holly-woodoo (filmové ilúzie podľa zaručených receptov), za ktorú dostala výročnú prémiu SLF v roku 2002. V roku 2004 prispela svojou štúdiou do publikácie britského vydavateľstva Wallflower Press The Cinema of Central Europe. V roku 2005 napísala učebný text Praktická dramaturgia, ktorý VŠMU v roku 2008 vydala v angličtine. V súčasnosti sa venuje dramaturgii, filmovej kritike a poviedkovej tvorbe.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.