FAQ

Skip Navigation LinksDomovská stránka > FAQ

Žiadosti (postup / hodnotenie / zmluva) (Rozbaliť všetko)

 • Aký je postup pri podávaní žiadosti?

 • Čo nasleduje po podaní žiadosti?

 • Kto bude posudzovať moju žiadosť?

 • Môže komisia požiadať žiadateľa o osobnú prezentáciu a explikáciu žiadosti?

 • Ako dlho trvá posúdenie a vyhodnotenie žiadosti?

 • Je potrebné doložiť pred podpisom zmluvy ešte nejaké dokumenty/doklady?

 • Ak fond moju žiadosť vyradí alebo nepodporí, bude mi žiadosť vrátená?

 • Je možné podať na jedno audiovizuálne dielo viac žiadostí v za sebou nasledujúcich termínoch?

 • Ak získam štipendium, aký je ďalší postup?

 • Ako môžem získať koprodukčný štatút?

Financovanie, spolufinancovanie a poplatky (Rozbaliť všetko)

 • Aká je výška maximálnej podpory?

 • Aká je výška minimálneho spolufinancovania?

 • Ako a čím dokladujem zabezpečené spolufinancovanie projektu?

 • Platí sa fondu nejaký poplatok za podanie žiadosti? Ak áno, aká je jeho výška?

 • Chcem požiadať o štipendium, som povinný/á uhradiť administratívnu úhradu a som povinný/á preukázať spolufinancovanie?

 • Aký rozpočet alebo aké doklady musím priložiť k žiadosti o štipendium?

Ostatné (Rozbaliť všetko)

 • Čo sa považuje za projekt pri podávaní žiadosti v programe 1?

 • Kedy je najbližší termín na podanie žiadosti a kde/kedy sa dozviem ďalšie termíny výziev?

 • Na aké položky je možné žiadať v podprogramoch s názvom vývoj?

 • Na aké položky je možné žiadať v podprogramoch s názvom produkcia?

 • V ktorom z podprogramov možno žiadať na marketingové/propagačné náklady?

 • Možno žiadať vo viacerých podprogramoch súčasne na ten istý projekt?

 • Môžem žiadať v podprogramoch produkcia aj na výrobu filmu o filme?

 • Mám ďalšie otázky, môžem vás kontaktovať? Na koho sa môžem obrátiť?

 • Čo sa považuje za projekt pri podávaní žiadosti v programe 1?

 • V ktorých podprogramoch môže podať žiadosť fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom?

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.