Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Podpora fondu pre ukrajinských filmárov

Podpora fondu pre ukrajinských filmárov

05. januára, 2023

Do medzinárodnej iniciatívy na podporu ukrajinských projektov a filmárov „Ukrainian Films Now“ sa Audiovizuálny fond zapojil medzi prvými. Už v apríli minulého roka rada fondu schválila dva konkrétne príspevky fo k tejto iniciatíve. Prvou bol finančný príspevok v sume päťtisíc eur, ktorý fond poskytol na jednu z hlavných cien iniciatívy pre ukrajinské filmy prezentované na vlaňajšom MFF v Cannes.

Druhou formou podpory fondu pre ukrajinských filmárov bolo vyhlásenie osobitnej priority „Pomoc Ukrajine“ vo výzve č. 7/2022. Tá bola zameraná v podprograme 1.5 na koprodukčné kinematografické diela realizované v spolupráci ukrajinských a slovenských tvorcov a producentov. Priorita sa vzťahovala najmä na ukrajinské filmy, ktoré sú aktuálne v stave produkcie alebo postprodukcie (ukončené nakrúcanie) a ich dokončenie je v dôsledku vojny na Ukrajine možné iba v spolupráci so zahraničnými partnermi s využitím tvorivých a technologických možností v krajine koprodukčného partnera, a to vrátane Slovenskej republiky. Vecným výstupom každej podporenej žiadosti bude hotové a verejne uvedené dielo. Fond touto svojou iniciatívou významne prispel k ďalšiemu rozvoju slovensko-ukrajinskej filmovej spolupráce aj v širšom medzinárodnom kontexte.

V termíne výzvy od 1. augusta do 5. septembra 2022 fond dostal osem žiadostí o podporu projektov zaradených do tejto osobitnej priority s požadovanou celkovou sumou 527 340 eur. Z nich odborná komisia odporučila štyri projekty s celkovou sumou podpory 305 000 eur, čo však bolo o 90 tisíc viac, ako bola suma pridelená komisii na rozdelenie. Komisia považovala všetky štyri žiadosti za nadpriemerné, čo vyjadrila aj vo svojom hodnotení. Žiadosť o navýšenie pôvodne alokovanej sumy odborná komisia prezentovala aj na decembrovom zasadnutí rady fondu. Rada však tento návrh neschválila a riaditeľ prijal rozhodnutie o podpore troch žiadostí v celkovej sume 215 000 eur.

Najvyššie hodnoteným projektom bol hraný film Redakcia režiséra Romana Bondarchuka. Príbeh o hľadaní pravdy sa odohráva v Chersonskej oblasti a v kontexte súčasných udalostí má mimoriadne aktuálne posolstvo. Za slovenskú stranu je koproducentom filmu spoločnosť Silverart s.r.o. producentky Kataríny Krnáčovej a na projekte spolupracujú okrem ukrajinských filmárov aj partneri z Nemecka a z Českej republiky. Audiovizuálny fond podporil tento projekt sumou stotisíc eur.

Spoločnosť Silverart uspela aj so svojím druhým projektom – dokumentárnym triptychom Oceľová rota režisérky Yulie Hontaruk. Zobrazuje veteránov, ktorí sa vrátili z vojny na východe Ukrajiny v rokoch 2015 – 2017 a po krátkom úsilí o civilný život sa museli znovu vrátiť na front. Fond tento projekt podporil sumou 35 000 eur a film vzniká ako ukrajinsko-slovensko-lotyšská koprodukcia.

Tretím podporeným projektom v sume 80 000 eur je dlhometrážny hraný film Stepne (réžia Maryna Vroda), ktorý na pôdoryse komornej rodinnej drámy odkrýva dedičstvo krajiny, prírodu aj obraz kultúry ukrajinského národa. Za Slovensko sa na filme podieľa spoločnosť kerekersfilm s.r.o. režiséra a producenta Petra Kerekesa v spolupráci s partnermi z Ukrajiny, Poľska a z Nemecka.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.