Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Novela zákona o audiovízii

Novela zákona o audiovízii

14. januára, 2020

Jedným zo základných právnych predpisov osobitne upravujúcich oblasť audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike je zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť jeho novelizovaná verzia, ktorá prináša novú povinnosť pre niektorých žiadateľov o dotácie z Audiovizuálneho fondu v programe 2 alebo v programe 3.

Podľa § 6 ods. 1 písmeno f) zákona o audiovízii sú osoby zabezpečujúce verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu povinné oznámiť túto skutočnosť Slovenskému filmovému ústavu (SFÚ) pre účely zápisu do zoznamu osôb pôsobiacich v audiovízii. Tento zoznam je verejne prístupnou evidenciou a SFÚ v ňom podľa zákona vedie údaje o jednotlivých osobách pôsobiacich v audiovízii. Na osoby zapísané v tomto zozname sa zároveň vzťahuje výnimka z postupu verejného obstarávania, o ktorej sme už informovali prijímateľov finančných prostriedkov z fondu.

Prechodné ustanovenie v § 43c zákona o audiovízii zároveň určuje, že osoby, ktoré vznikli a začali pôsobiť pred 1. januárom 2020 a týka sa ich táto povinnosť, musia SFÚ oznámiť vykonávanie uvedených činností najneskôr do 31. marca 2020.

Audiovizuálny fond preto s účinnosťou od výzvy 1/2020 bude od tých podporených žiadateľov, ktorých sa nová zákonná povinnosť týka, požadovať písomné potvrdenie o zápise do zoznamu osôb pôsobiacich v audiovízii. Ak SFÚ na svojom webovom sídle zverejní aj zoznam osôb zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, bude Audiovizuálny fond overovať uvedené skutočnosti priamo vo verejnom zozname SFÚ.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.