Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Rada AVF má nové vedenie

Rada AVF má nové vedenie

14. apríla, 2021

Rada Audiovizuálneho fondu si na svojom rokovaní 13. apríla 2021 zvolila nového predsedu aj podpredsedníčku na funkčné obdobie dvoch rokov.

Novým predsedom rady fondu sa stal Richard Kováčik, ktorý vo fonde zastupuje oblasť distribúcie a prevádzkovateľov kín. V rade pôsobí od januára 2017 vo svojom prvom funkčnom období. Podpredsedníčkou sa stala Barbora Struss z oblasti nezávislých producentov, ktorá sa novou členkou rady stala v septembri minulého roka.

Vzhľadom na to, že 31. marca sa skončilo funkčné obdobie v rade štyrom jej členom (Marta Gajdošíková, Jozef Heriban, Stanislav Párnický a Róbert Ťavoda), bolo nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho výkonu podpornej činnosti fondu zvoliť čo najskôr nové vedenie rady. Po skončení funkčného obdobia uvedených členov totiž rada zostala bez svojho predsedu aj podpredsedu. Pre praktické fungovanie fondu táto situácia znamenala dočasné pozastavenie výkonu jeho podpornej činnosti. Vedenie rady totiž spolu s riaditeľom fondu vykonáva aj viaceré praktické úkony štatutárneho orgánu, ktoré priamo súvisia s podpornou činnosťou – najmä uzatváranie zmlúv s prijímateľmi aj podpisovanie úhrad poskytnutých finančných prostriedkov. Aj preto rokovací priadok rady jednoznačne určuje, že ak rada nemá zvoleného predsedu ani podpredsedu, je povinná zvoliť týchto svojich predstaviteľov na svojom najbližšom rokovaní. Zvolením nového vedenia rady tak môže podporná činnosť fondu kontinuálne pokračovať v celom rozsahu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.