Dokumenty a vzory tlačív na stiahnutie

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Dokumenty a vzory tlačív na stiahnutie
Vzory tlačív k podaniu žiadosti
 1. Záväzné potvrdenie o budúcej koprodukcii
  file (301,14 KB)
  Download
 2. Potvrdenie o buducej spolupraci_Vyvoj
  file (300,93 KB)
  Download
 3. Vzor_Predbežný podrobný rozpočet pre žiadosti v programe 1
  file (58,15 KB)
  Download
 4. Vzor_Finančný plán pre žiadosti v programe 1
  file (13,72 KB)
  Download
 5. Príručka k registrácii žiadosti v registračnom systéme AVF
  file (1,27 MB)
  Download
 6. vzor _Podrobný rozpočet podujatia podujatia vrátane kalkulácie nákladov
  file (33,50 KB)
  Download
 7. Vzor_Vyhlásenie žiadateľa o konflikte záujmov
  file (53,21 KB)
  Download
 8. Vzor_Čestné vyhlásenie žiadateľa o autorstve diela
  file (56,54 KB)
  Download
Vzory tlačív k uzatvoreniu zmluvy  o poskytnutí  finančných prostriedkov Z Audiovizuálneho fondu
 1. Vzor_zmluva_de_minimis_podprogram_4.1
  .rtf file (349,06 KB)
  Download
 2. Vzor_zmluva_podprogram_4.3
  .rtf file (348,52 KB)
  Download
 3. Vzor_Zmluva_dotácia_nie_štátna_pomoc
  .rtf file (308,56 KB)
  Download
 4. Vzor_Zmluva_o_poskytnuti_dotácie_podľa_schémy_de_minimis
  .rtf file (308,56 KB)
  Download
 5. Vzor_Zmluva_dotacia_podprogram_4.2
  .rtf file (348,24 KB)
  Download
 6. AVF_zmluva_dotácia_štátna_pomoc
  .rtf file (351,12 KB)
  Download
 7. AVF_zmluva_o_poskytnutí_štipendia
  .rtf file (297,79 KB)
  Download
 8. Vzor_zmluva_program_1_navratnost_dotacie
  .rtf file (369,94 KB)
  Download
 9. Vzor_zmluva_program_2_navratnost_dotacie
  .rtf file (371,90 KB)
  Download
 10. Vzor_Cestne_vyhlasenie_stipendium
  .rtf file (3,12 MB)
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. »
Vzory tlačív k vyúčtovaniu finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu
 1. Základný návod k aplikácii Vyúčtovanie
  file (631,76 KB)
  Download

Vzory tlačív k udeľovaniu kooprodukčných štatútov a potvrdení o koprodukcii európskeho filmového diela

 1. Záväzné potvrdenie o budúcej koprodukcii
  .rtf file (300,86 KB)
  februára 28, 2017
  Download
 2. Vzor_Potvrdenie o európskom filmovom diele
  .doc file (91,50 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
 3. Vzor_Potvrdenie o udelení koprodukčného štatútu
  .doc file (91,00 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
 4. Vzor_Žiadosti o udelenie koprodukčných štatútov
  .doc file (139,50 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
Všeobecné vzory tlačív
 1. Vzor tlačiva pre predkladanie návrhov na členov odborných komisií
  .doc file (52,50 KB)
  marca 30, 2012
  Download
 2. Žiadosť o zápis do zoznamu nezávislych producentov
  .doc file (141,00 KB)
  júla 01, 2015
  Download
 3. Vzor výkazu o uskutočnených audiovizuálnych predstaveniach kinematografických diel_program 4
  .xls file (56,00 KB)
  februára 18, 2015
  Download

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.