Na stiahnutie

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Na stiahnutie
Vzory tlačív k podaniu žiadosti
 1. Príručka k registrácii žiadosti v registračnom systéme AVF
  file (1,27 MB)
  Download
 2. Vzor_Čestné vyhlásenie k žiadosti
  file (36,00 KB)
  Download
 3. vzor _Podrobný rozpočet podujatia podujatia vrátane kalkulácie nákladov
  file (33,50 KB)
  Download
 4. Vzor_Vyhlásenie žiadateľa o konflikte záujmov
  file (53,21 KB)
  Download
 5. Vzor_Čestné vyhlásenie žiadateľa o autorstve diela
  file (56,54 KB)
  Download
 6. Vzor_Rozpočet_hrané_dielo
  file (76,00 KB)
  Download
 7. Vzor_Rozpočet dokumentárneho diela
  file (39,00 KB)
  Download
 8. Vzor_Zmena_Rámcový rozpočet_program_1
  file (66,00 KB)
  Download
 9. Vzor_Rámcový rozpočet_program_1
  file (44,50 KB)
  Download
Vzory tlačív k uzatvoreniu zmluvy  o poskytnutí  finančných prostriedkov Z Audiovizuálneho fondu
 1. Vzor_Čestné vyhlásenie žiadateľa - platnosť potvrdení
  .doc file (35,50 KB)
  Download
 2. Vzor_Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_podla_schemy_de_minimis
  .rtf file (350,39 KB)
  Download
 3. Vzor_Zmluva_dotacia_nie_statna_pomoc
  .rtf file (345,23 KB)
  Download
 4. Vzor_Zmluva_dotacia_podprogram_4.2
  .rtf file (374,25 KB)
  Download
 5. Vzor_Zmluva_dotacia_ podprogram_4.1
  .rtf file (374,71 KB)
  Download
 6. Vzor_zmluva_pre_program_1_2_podla_schemy_SA_32836
  .rtf file (383,09 KB)
  Download
 7. Vzor_Dodatok k zmluve AVF o poskytnutí pôžičky pre program 4
  .rtf file (208,48 KB)
  Download
 8. Vzor _Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov AVF pre program 1
  .rtf file (334,62 KB)
  Download
 9. Vzor_ Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov AVF pre program_3
  .rtf file (332,46 KB)
  Download
 10. Vzor_Dohoda o skončení zmluvy
  .rtf file (208,47 KB)
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. »
Vzory tlačív k vyúčtovaniu finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu
 1. Žiadosť o zmenu termínu vyúčtovania
  file (46,50 KB)
  Download
 2. Základný návod k aplikácii Vyúčtovanie
  file (631,76 KB)
  Download

Vzory tlačív k udeľovaniu kooprodukčných štatútov a potvrdení o koprodukcii európskeho filmového diela

 1. Vzor_Potvrdenie o európskom filmovom diele
  .doc file (91,50 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
 2. Vzor_Potvrdenie o udelení koprodukčného štatútu
  .doc file (91,00 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
 3. Vzor_Žiadosti o udelenie koprodukčných štatútov
  .doc file (139,50 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
Všeobecné vzory tlačív
 1. Vzor tlačiva pre predkladanie návrhov na členov odborných komisií
  .rtf file (107,27 KB)
  marca 30, 2012
  Download

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.