Dokumenty a vzory tlačív na stiahnutie

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Dokumenty a vzory tlačív na stiahnutie
Vzory tlačív k podaniu žiadosti
 1. Vzor_Vyhlásenie žiadateľa o konflikte záujmov
  file (55,88 KB)
  Download
 2. Formulár pre výpočet kreditu žiadateľa v podprograme 2.2 festivaly a podujatia
  file (16,63 KB)
  Download
 3. vzor_Podrobný rozpočet podujatia_vratane kalkulacie_nakladov_podprogram 2.2
  file (40,50 KB)
  Download
 4. Vzor_Podrobný_rozpočet_vrátane_kalkulácie_nákladov_podprogr 2.1
  file (40,50 KB)
  Download
 5. Záväzné potvrdenie o budúcej koprodukcii
  file (301,14 KB)
  Download
 6. Potvrdenie o buducej spolupraci_Vyvoj
  file (300,93 KB)
  Download
 7. Vzor_Predbežný podrobný rozpočet pre žiadosti v programe 1
  file (58,15 KB)
  Download
 8. Vzor_Finančný plán pre žiadosti v programe 1
  file (13,72 KB)
  Download
 9. Príručka k registrácii žiadosti v registračnom systéme AVF
  file (1,27 MB)
  Download
 10. Vzor_Čestné vyhlásenie žiadateľa o autorstve diela
  file (56,54 KB)
  Download
Vzory tlačív k uzatvoreniu zmluvy  o poskytnutí  finančných prostriedkov Z Audiovizuálneho fondu
 1. Vzor_Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_pre_podprogram_2.3
  .rtf file (428,61 KB)
  Download
 2. Vzor_zmluva_program_2_navratnost_dotacie
  .rtf file (382,12 KB)
  Download
 3. Vzor_zmluva_program_1_navratnost_dotacie
  .rtf file (380,75 KB)
  Download
 4. AVF_zmluva_o_poskytnutí_štipendia
  .rtf file (301,75 KB)
  Download
 5. AVF_zmluva_dotácia_štátna_pomoc
  .rtf file (360,26 KB)
  Download
 6. Vzor_Zmluva_o_poskytnuti_dotácie_podľa_schémy_de_minimis
  .rtf file (326,39 KB)
  Download
 7. Vzor_Zmluva_dotácia_nie_štátna_pomoc
  .rtf file (316,07 KB)
  Download
 8. Vzor_zmluva_de_minimis_podprogram_4.1
  .rtf file (357,24 KB)
  Download
 9. Vzor_Zmluva_dotacia_podprogram_4.2
  .rtf file (356,65 KB)
  Download
 10. Vzor_zmluva_podprogram_4.3
  .rtf file (356,71 KB)
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. »
Vzory tlačív k vyúčtovaniu finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu
 1. Vzor_priloha_spravy_auditora
  file (51,62 KB)
  Download
 2. Základný návod k aplikácii Vyúčtovanie
  file (631,76 KB)
  Download

Vzory tlačív k udeľovaniu kooprodukčných štatútov a potvrdení o koprodukcii európskeho filmového diela

 1. Záväzné potvrdenie o budúcej koprodukcii
  .rtf file (300,86 KB)
  februára 28, 2017
  Download
 2. Vzor_Potvrdenie o európskom filmovom diele
  .doc file (91,50 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
 3. Vzor_Potvrdenie o udelení koprodukčného štatútu
  .doc file (91,00 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
 4. Vzor_Žiadosti o udelenie koprodukčných štatútov
  .doc file (139,50 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
Vzory tlačív k Programu 5 - Podpora audiovizuálneho priemyslu
 1. program 5_vzor_audit_august_2020
  .rtf file ()
  Download
 2. Vzor_Oznamenie_o_preruseni_lehoty_platnosti_osvdcenia_o_registracii_filmoveho_projektu (1)
  .pdf file ()
  Download
 3. Vzor_Oznamenie_o_preruseni_lehoty_platnosti_osvdcenia_o_registracii_filmoveho_projektu
  .docx file ()
  Download
Všeobecné vzory tlačív
 1. Vzor_Navrh_na_clena_odbornej_komisie_AVF
  .docx file (39,14 KB)
  augusta 10, 2020
  Download
 2. Žiadosť o zápis do zoznamu nezávislych producentov
  .doc file (141,00 KB)
  júla 01, 2015
  Download
 3. Vzor výkazu o uskutočnených audiovizuálnych predstaveniach kinematografických diel_program 4
  .xls file (56,00 KB)
  februára 18, 2015
  Download

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.