Na stiahnutie

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Na stiahnutie
Vzory tlačív k podaniu žiadosti
 1. Príručka k registrácii žiadosti v registračnom systéme AVF
  file (1,27 MB)
  Download
 2. Vzor_Čestné vyhlásenie k žiadosti
  file (36,00 KB)
  Download
 3. vzor _Podrobný rozpočet podujatia podujatia vrátane kalkulácie nákladov
  file (33,50 KB)
  Download
 4. Vzor_Vyhlásenie žiadateľa o konflikte záujmov
  file (53,21 KB)
  Download
 5. Vzor_Čestné vyhlásenie žiadateľa o autorstve diela
  file (56,54 KB)
  Download
 6. Vzor_Rozpočet_hrané_dielo
  file (76,00 KB)
  Download
 7. Vzor_Rozpočet dokumentárneho diela
  file (39,00 KB)
  Download
 8. Vzor_Zmena_Rámcový rozpočet_program_1
  file (66,00 KB)
  Download
 9. Vzor_Rámcový rozpočet_program_1
  file (44,50 KB)
  Download
Vzory tlačív k uzatvoreniu zmluvy  o poskytnutí  finančných prostriedkov Z Audiovizuálneho fondu
 1. Vzor_Čestné vyhlásenie žiadateľa - platnosť potvrdení
  .doc file (35,50 KB)
  Download
 2. Vzor_Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_podla_schemy_de_minimis
  .rtf file (350,39 KB)
  Download
 3. Vzor_Zmluva_dotacia_nie_statna_pomoc
  .rtf file (345,23 KB)
  Download
 4. Vzor_Zmluva_dotacia_podprogram_4.2
  .rtf file (374,25 KB)
  Download
 5. Vzor_Zmluva_dotacia_ podprogram_4.1
  .rtf file (374,71 KB)
  Download
 6. Vzor_zmluva_pre_program_1_2_podla_schemy_SA_32836
  .rtf file (383,09 KB)
  Download
 7. Vzor_Dodatok k zmluve AVF o poskytnutí pôžičky pre program 4
  .rtf file (208,48 KB)
  Download
 8. Vzor _Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov AVF pre program 1
  .rtf file (334,62 KB)
  Download
 9. Vzor_ Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov AVF pre program_3
  .rtf file (332,46 KB)
  Download
 10. Vzor_Dohoda o skončení zmluvy
  .rtf file (208,47 KB)
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. »
Vzory tlačív k vyúčtovaniu finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu
 1. Žiadosť o zmenu termínu vyúčtovania
  file (46,50 KB)
  Download
 2. Základný návod k aplikácii Vyúčtovanie
  file (631,76 KB)
  Download

Vzory tlačív k udeľovaniu kooprodukčných štatútov a potvrdení o koprodukcii európskeho filmového diela

 1. Vzor_Potvrdenie o európskom filmovom diele
  .doc file (91,50 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
 2. Vzor_Potvrdenie o udelení koprodukčného štatútu
  .doc file (91,00 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
 3. Vzor_Žiadosti o udelenie koprodukčných štatútov
  .doc file (139,50 KB)
  augusta 06, 2011
  Download
Všeobecné vzory tlačív
 1. Žiadosť o zápis do zoznamu nezávislych producentov
  .doc file (124,50 KB)
  júla 01, 2015
  Download
 2. Vzor výkazu o uskutočnených audiovizuálnych predstaveniach kinematografických diel_program 4
  .xls file (56,00 KB)
  februára 18, 2015
  Download
 3. Vzor tlačiva pre predkladanie návrhov na členov odborných komisií
  .rtf file (107,27 KB)
  marca 30, 2012
  Download

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.