Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Audiovizuálny fond vyhlásil nové výzvy

Audiovizuálny fond vyhlásil nové výzvy

17. januára, 2024

V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2024 fond vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí číslo 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024 a 6/2024.
Vyhlásením týchto výziev Audiovizuálny fond otvára možnosť podávať v určených termínoch žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry vo všetkých oblastiach: vývoj a produkcia audiovizuálnych diel v programe 1, distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel v podprograme 2.1, v programe 3 výskum, vzdelávanie, edičná činnosť a v programe 4 rozvoj audiovizuálnych technológií. Podprogramy 1.4 - školské a vzdelávacie audiovizuálne diela, 2.2 - verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike a boli už predmetom výzvy 1/2024, ktorú fond vyhlásil v závere minulého roku.
Vo výzve 2/2024, ktorá je zameraná na zabezpečenie produkcie kinematografických diel v programe 1, sa Audiovizuálny fond pokračuje v osobitých prioritách „MINIMAL“ a „ANILAB“.
Novinkou tohto roka je samostatné vyčlenenie žiadostí o podporu pre audiovizuálne diela, ktoré sú koprodukciou s paritným tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta. V zmysle prílohy č. 1 bod 2. štruktúry podpornej činnosti je možné takéto žiadosti predkladať v podprogramoch 1.1, 1.2 a 1.3; pričom tieto žiadosti budú hodnotené osobitne (označenie „PARITA“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).
Úplné znenie všetkých aktuálnych výziev, priority v jednotlivých programoch a podprogramoch, a tiež jednotlivé termíny určené na predkladanie žiadostí sú zverejnené v sekcii Výzvy.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.